NAZL »

Zoekresultaten voor "doel"

Home
NAZL is er om binnen de Limburgsezorgopgave elke dag te werken aan eensterker en intelligenter zorgnetwerk....
Site:
NAZL
Over Acute Zorg
Als Netwerk Acute Zorg Limburg spelen we een belangrijke rol in de regio Limburg. We ondersteunen onze ketenpartners bij het...
Site:
Acute Zorg
Kwaliteitskader Spoedzorgketen
Het kwaliteitskader spoedzorgketen (januari 2020) is het eerste landelijke kwaliteitskader en beschrijft de normen, richtlijnen en aanbevelingen die de kwaliteit...
Site:
Acute Zorg
Limburg Zorgcoördinatie (LZC)
Limburg Zorgcoördinatie; samen zorgen voor 4 x JUIST! De juiste zorg op de juiste plaats, door de juiste zorgverlener op het juiste tijdstip.Uit onderzoeken blijkt dat de houdbaarheid van...
Site:
Acute Zorg
Bestuurlijk ROAZ vergadering
Het bestuurlijk Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ) zal plaatsvinden van 17.00u - 20.00u.  Het Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ) neemt bestuurlijk Limburgbrede,...
Site:
NAZL
Bestuurlijk ROAZ
Het bestuurlijk Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ) zal plaatsvinden van 17.00u - 20.00u.  Het Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ) neemt bestuurlijk Limburgbrede,...
Site:
Acute Zorg
Multitrauma
Twee keer per jaar organiseert het NAZL een multitrauma bespreking waarbij we een recente casus bespreken. Het doel van deze...
Site:
Traumazorg
Expertisegroep trauma Limburg
Vanaf januari 2018 is de expertisegroep trauma opgestart. Hier nemen alle traumachirurgen in Limburg aan deel en tevens de orthopeden...
Site:
Traumazorg
Grensoverschrijdende samenwerking
Het project BTCCE (Boundless Trauma Care Central Europe) is ontstaan in de Euregio Maas-Rijn waar, door geografische omstandigheden bepaald, samenwerking...
Site:
Traumazorg
Over ons
Crisisbeheersing& OTO-Limburg De organisatie Het meerjarenbeleidsplan OTO vormt de basis van alle regionale initiatieven op het gebied van opleiden, trainen en oefenen. Het...
Site:
Crisisbeheersing & OTO
KANO
KANO: Kennis en Adviescentrum NAZL en OTO Inleiding Vanuit de Projectgroep OTO Limburg, waar de beide GHOR bureaus Limburg en NAZL/OTO Limburg...
Site:
Crisisbeheersing & OTO
ROAZ convenant ondertekend!
Per 1 januari 2022 is de Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) en ministeriële regeling acute zorg van kracht. Het doel...
Site:
Acute Zorg
Limburgs Traumachirurgisch Genootschap
Expertisegroep Trauma - Focusgroep Spoedzorg Twee keer per jaar organiseert het Netwerk Acute Zorg Limburg (NAZL) het Limburg Traumachirurgisch Genootschap; de...
Site:
NAZL
Limburgs Traumachirurgisch Genootschap
Expertisegroep Trauma - Focusgroep Spoedzorg Twee keer per jaar organiseert het Netwerk Acute Zorg Limburg (NAZL) het Limburg Traumachirurgisch Genootschap; de...
Site:
Traumazorg
Multitrauma bespreking
Twee keer per jaar organiseert het NAZL een multitrauma bespreking, waarbij we een recente casus bespreken. Het doel van deze...
Site:
NAZL
Multitrauma bespreking
Twee keer per jaar organiseert het NAZL een multitrauma bespreking, waarbij we een recente casus bespreken. Het doel van deze...
Site:
Traumazorg
Thema-avond grensoverschrijdende samenwerking
In de regio’s van de Netwerken Acute Zorg langs de Duits-Nederlandse grens is grensoverschrijdende zorg eerder iets van alledag dan...
Site:
Acute Zorg
Thema-middag 'Melden in de keten' Incident- en calamiteitenmanagement
Deze themamiddag heeft plaatsgevonden op: 25 september 2019 in Zuyderland MC te Sittard/GeleenDr. H. van der Hoffplein 1,...
Site:
Acute Zorg
Thema-bijeenkomsten Opgeschaalde Zorg
Sinds 2014 wordt door de beide GHOR-bureaus en het Netwerk Acute Zorg Limburg (NAZL) actief samengewerkt om de ketensamenwerking in...
Site:
Acute Zorg
Initiatieven in Limburg
...
Site:
Acute Zorg
Landelijke ontwikkelingen zorgcoördinatie
Onder de vlag van zorgcoördinatie werken 10 pilots sinds begin 2020 verschillende regionale zorgpartners nauw samen, zoals huisartsenposten, ziekenhuizen (spoedeisende...
Site:
Acute Zorg
Terugblik World Antimicrobial Awareness Week 2022
De World Antimicrobial Awareness Week (WAAW) 2022 zit erop! In deze speciale editie van de nieuwsbrief (zie onderstaande bijlage) blikken...
Site:
LINK
Awareness-raising on Antimicrobial Resistance: Report of global consultation meetings
De WHO heeft in juli 2022 een sessie gehouden over hoe men het beste de aandacht voor ABR kan verhogen....
Site:
LINK
Kennisplatform Informatiemanagement
Norm 6 Informatiemanagement geeft invulling aan een van crisismanagementprocessen uit het Kwaliteitskader Crisisbeheersing en OTO 2.0. Vanuit het NAZL Regionaal Programma...
Site:
Crisisbeheersing & OTO
Regio & partners
In 2016 is het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport een regionale antibioticaresistentie (ABR) programma gestart. Hierbij zijn 10 zorgnetwerken...
Site:
LINK
Scholingsprogramma ‘Samen werken aan infectiepreventie’ - MUMC+
De Corona pandemie heeft de urgentie van hygiënisch werken en infectiepreventie wel echt op de kaart gezet. Daarom organiseert LINK...
Site:
LINK
Scholingsprogramma ‘Samen werken aan infectiepreventie’ - Zuyderland
Scholingsprogramma ‘Samen werken aan infectiepreventie’ - Zuyderland De Coronapandemie heeft de urgentie van hygiënisch werken en infectiepreventie echt op de kaart...
Site:
LINK