sluiting A73 zomerperiode

Geplaatst op 01 mei 2023

Vanaf medio juni tot en met begin september 2023 worden de Roertunnel en Tunnel Swalmen op de A73 gesloten voor groot onderhoud.

Dagelijks maken bijna 50.000 voertuigen gebruik van de tunnels. Rijkswaterstaat zorgt samen met omliggende gemeentes en Roermond Bereikbaar voor heldere omleidingsroutes en goede alternatieven voor vervoer, om zo de hinder te beperken. Echter heeft dit tot gevolg dat op diverse momenten de A73 volledig wordt afgesloten. Zie voor de meest actuele planning: Planning onderhoud Tunnel Swalmen en Roertunnel | Rijkswaterstaat.

De sluiting van de A73 kan van (grote) invloed zijn op de toegankelijkheid van de (acute) zorg in onze regio. De toegankelijkheid kan in het geding komen doordat de omleidingsroutes voor een langere reisduur zorgen.

De impact kan van dusdanige aard zijn dat de aanrijtijden van dienstdoende zorgprofessionals (ambulancezorg, medisch specialisten, verloskundigen et cetera.) aanzienlijk toeneemt in de bovengenoemde periode.

Wij willen u verzoeken deze informatie met uw achterban te delen zodat men hier rekening mee kan houden en we gezamenlijk zorgen dat we de toegankelijkheid van (acute) zorg in onze regio geborgd houden.