Samen voor
een sterker en
intelligenter
zorgnetwerk.

NAZL is er om binnen de Limburgse
zorgopgave elke dag te werken aan een
sterker en intelligenter zorgnetwerk.

Netwerk Acute Zorg Limburg (NAZL) is er om binnen de Limburgse zorgopgave elke dag te werken aan een sterker en intelligenter zorgnetwerk.

Daarom ondersteunen, stimuleren en faciliteren we alle ketenpartners in de acute zorg om de patiënt zo snel mogelijk op de juiste locatie de best mogelijke zorg te kunnen bieden, in goede afstemming en samenwerking met ketenpartners in de regio, zowel in de reguliere als opgeschaalde situatie.

Netwerkvorming staat centraal

NAZL werkt vooral aan netwerkvorming rond acute zorg (regulier en opgeschaald) en antibioticaresistentie in de meest brede zin van het woord, stimuleren, faciliteren, verbinden en samenwerken in het hele netwerk.

Bestuurlijk is het hele netwerk ingebed in het bestuurlijk ROAZ waar alle ketenpartners bij zijn aangesloten.

Het Netwerk Acute Zorg Limburg heeft de verantwoordelijkheid voor een 4-tal programma’s namelijk: