NAZL »

Privacyverklaring

NAZL beschermt uw privacy en gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens die tijdens uw bezoek aan de website nazl.nl worden geregistreerd. NAZL zal deze (persoons)gegevens uitsluitend gebruiken in overeenstemming met de in dit privacy statement beschreven doeleinden.

Verwerking persoonsgegevens

Alle gegevens die door onze site wordt verzameld, zullen strikt vertrouwelijk worden behandeld. Verstrekte persoonsgegevens, bijvoorbeeld door het invullen van een reactieformulier, worden alleen gebruikt voor het doel waarvoor zij zijn verstrekt en worden niet aan derden ter beschikking gesteld. De door u aan ons verstrekte gegevens zullen niet langer worden bewaard dan noodzakelijk voor de afhandeling van uw verzoek.

Verwerking gegevens bezoek website

NAZL verzamelt en analyseert informatie over het gebruik van de website, zoals het aantal bezoekers, de meest bezochte pagina's en de duur van een bezoek via het cookie-vrije en privacy-vriendelijke programma Plausible. Het programma voldoet aan de AVG-wetgeving en hosting vindt plaats in de EU. Ook voor het vertonen van video’s worden geen toepassingen met cookies gebruikt.

Privacybeleid van derden

Dit privacy statement is niet van toepassing op websites van derden waarnaar vanuit onze website wordt verwezen. NAZL is niet aansprakelijk voor de inhoud van deze sites noch voor de verwerking van de persoonsgegevens en andere gegevens door de beheerders van deze sites.