Programma
Traumazorg

De initiële functie van het Netwerk Acute Zorg Limburg is het realiseren van kwalitatief goede zorg aan (multi)traumapatiënten in de traumaregio Limburg, samen met andere ketenpartners in de regio, de Euregio en met andere traumacentra, om de gezondheidsschade die betrokkenen oplopen maximaal te beperken.

Het Netwerk Acute Zorg Limburg (NAZL) ondersteunt, stimuleert en faciliteert alle ketenpartners in de acute zorg met als doel om de acute zorgpatiënt zo snel mogelijk op de juiste locatie de best mogelijke zorg te kunnen bieden, in goede afstemming en samenwerking met ketenpartners in de regio, zowel in de reguliere als opgeschaalde situatie.

De ziekenhuizen met een traumacentrumfunctie, zoals het Maastricht UMC+, hebben de opdracht gekregen om een Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ) in te richten. In dit overleg participeren alle ketenpartners en worden veranderingen in het acute zorglandschap met elkaar gedeeld en besproken.

Tevens heeft het NAZL een opdracht in het ontwikkelen van het Limburgs Infectiepreventie & ABR zorgNetwerK (LINK). Waarbij gewerkt wordt aan een optimaal regionaal infectiepreventiebeleid, kennisdeling rondom AntibiBioticaResistentie (ABR) en infectiepreventie, gepast antibioticagebruik, diagnostiek en vroegsignalering van bijzonder resistente micro-organismen (BRMO).