Traumaregistratie

Alle traumacentra zijn verantwoordelijk voor het verzamelen van de gegevens van traumapatiënten. Traumapatiënten zijn slachtoffers van een ernstig ongeval of geweldsdelict die lichamelijk letsel op hebben gelopen. Dit letsel kan zo ernstig zijn dat ziekenhuisopname noodzakelijk is of dat de patiënt overlijdt.

Dataverzameling

Van de patiënten die als gevolg van een trauma worden opgenomen of overlijden op de spoedeisende hulp, worden bepaalde gegevens geregistreerd, zoals leeftijd en geslacht, kenmerken van het ongeval/geweldsdelict, het letsel, de verleende zorg en gegevens over overplaatsing en/of ontslag. Landelijk is afgesproken welke kenmerken in de traumaregistratie worden vastgelegd. Deze dataset is vastgesteld door de Nederlandse Vereniging voor Traumatologie op basis van de Utstein variabelen.

De ziekenhuizen in de regio registreren de gegevens van de traumapatiënten in hun eigen systeem. Het NAZL verzamelt de gegevens van alle ziekenhuizen in de regio en voert een kwaliteitscontrole uit. Vervolgens zorgt het NAZL ervoor dat de gegevens worden opgenomen in de landelijke traumaregistratie van het Landelijke Netwerk Acute Zorg (LNAZ).

De traumaregistratie geeft inzicht in het aantal traumapatiënten dat in de regio behandeld wordt door regionale ambulancevoorzieningen en ziekenhuizen. Ook weten we wat de oorzaken en gevolgen van het opgelopen letsel zijn en welke zorg er geboden is. Dit is belangrijke informatie voor beleidsvorming, wetenschappelijk onderzoek en kwaliteitsbewaking.