Dataplatform Landelijke Traumaregistratie

Geplaatst op 28 april 2023

Sinds afgelopen maart is Jeroen van Dalen namens het LNAZ de tijdelijke projectleider van het project LTR Dataplatform en derhalve verantwoordelijk voor de implementatie van het nieuwe datamanagement systeem DHD voor de landelijke traumaregistratie.

Jeroen is medisch informatiekundige en sinds 2014 als zelfstandige werkzaam en is aangesloten bij de coöperatie Bureau Helder. Daarnaast doet hij graag aan fotografie en sport, vooral schaatsen en fietsen.

Jeroen, kun je wat meer vertellen over het LTR Dataplatform.

Het project LTR Dataplatform heeft als doel om een nieuw systeem neer te zetten waarbij het verbeteren van de datakwaliteit en -uniformiteit als belangrijke uitgangspunten zijn gekozen. Het onderliggende datamodel is hiervoor aangepast, al zijn de verschillen beperkt gebleven ten opzichte van de oude situatie. Ook zijn waar nodig de registratieregels (spelregels) aangescherpt. De functionaliteit van het systeem zelf draagt ook bij aan het verbeteren van de datakwaliteit en -uniformiteit. Dit wordt gedaan door bij het aanleveren of invoeren van data zogenaamde validatieregels toe te passen. Hiermee wordt voorkomen dat inconsistente data wordt opgeslagen.

Wat is de stand van zaken op dit moment?

In het project proberen we de regio’s via de coördinatoren zoveel mogelijk te betrekken. Vanuit het NAZL is Lizette Nieste nauw betrokken bij het project (waarvoor dank!), wij spreken elkaar een aantal keren per week tijdens bijvoorbeeld project overleggen en testsessies. De inbreng vanuit de regio’s is voor het LNAZ cruciaal om de juiste beslissingen te kunnen nemen. Zo hebben we de afgelopen weken helaas de live-gang moeten uitstellen omdat we tijdens de acceptatietest tot de conclusie kwamen dat er meer werk nodig is dan in de huidige planning past om ervoor te zorgen dat het product draait volgens onze wensen. Een nieuwe data voor de live-gang bespreken we binnenkort met leverancier DHD. Daarna zullen we hier zo snel mogelijk over communiceren.

Als er iets is wat volgens jullie mijn aandacht nodig heeft, laat het mij dan vooral weten. Dit kan het best via Lizette lopen (traumaregistratie@nazl.nl).