NAZL »

Podcast 'Praat over antibiotica'

Antibiotica kunnen genezen en zelfs levens redden, maar als je ze verkeerd of te veel gebruikt, lukt dat veel minder of gewoon niet meer. Maar bij verkeerd gebruik bestaat het risico dat de bacteriën resistent worden tegen deze medicatie. Die werkt dan niet meer goed en kan zo bepaalde infecties niet langer de baas. Het is dus belangrijk dat we het bewustzijn rondom het gebruik én het voorschrijven van antibiotica vergroten. Apothekers en artsen spelen hier een grote rol in, maar ook voor ieder van ons is het belangrijk om hier goed over na te denken. Dit verschijnsel, AMR (Antimicrobial Resistance of antimicrobiële resistentie), kan de gezondheid van ons allemaal en zelfs die van onze dieren in gevaar brengen. Dus laten we het hebben over antibiotica en het gebruik ervan.

Het IP en AMR Zorgnetwerk Limburg gaat in deze aflevering een boeiend gesprek aan over antibiotica en antibioticaresistentie met Geer Hasselman, apotheker en Danielle Hanssen arts-microbioloog onder leiding van Sander Kleikers. Want antibiotica en antibiotica resistentie, wat is het nu eigenlijk precies? Een wondermiddel of is antibiotica het slachtoffer van eigen succes?