Programma
Acute Zorg

Wij verbinden ketenpartners om afspraken te maken, samen te leren en werkwijzen op elkaar af te stemmen. Alleen dan kan elke patiënt rekenen op de juiste spoedzorg op de juiste plaats, terwijl we tegelijkertijd de zorg in onze regio toegankelijk houden.

Het Netwerk Acute Zorg Limburg (NAZL) ondersteunt, stimuleert en faciliteert alle ketenpartners in de acute zorg met als doel om de acute zorgpatiënt zo snel mogelijk op de juiste locatie de best mogelijke zorg te kunnen bieden, in goede afstemming en samenwerking met ketenpartners in de regio, zowel in de reguliere als opgeschaalde situatie.

De ziekenhuizen met een traumacentrumfunctie, zoals het Maastricht UMC+, hebben de opdracht gekregen om een Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ) in te richten. In dit overleg participeren alle ketenpartners en worden veranderingen in het acute zorglandschap met elkaar gedeeld en besproken.

Tevens heeft het NAZL een opdracht in het ontwikkelen van het Limburgs Infectiepreventie & ABR zorgNetwerK (LINK). Waarbij gewerkt wordt aan een optimaal regionaal infectiepreventiebeleid, kennisdeling rondom AntibiBioticaResistentie (ABR) en infectiepreventie, gepast antibioticagebruik, diagnostiek en vroegsignalering van bijzonder resistente micro-organismen (BRMO).