Kwaliteitskader Spoedzorgketen

Het kwaliteitskader spoedzorgketen (januari 2020) is het eerste landelijke kwaliteitskader en beschrijft de normen, richtlijnen en aanbevelingen die de kwaliteit van de spoedzorgketen verhogen. Voor iedere stap in de spoedzorgketen; van melding, triage, zorgcoördinatie, diagnostiek en behandeling tot aan coördinatie van de uitstroom hebben partijen in de spoedzorg met elkaar afspraken gemaakt hoe zij samen goede spoedzorg vormgeven.

Het kwaliteitskader spoedzorgketen beschrijft de voor een patiënt wenselijke organisatie van de spoedzorgketen wanneer hij zich meldt met een spoedzorgvraag. Vaak zijn meerdere zorgaanbieders betrokken bij de spoedzorgvraag van een patiënt. Het is van belang dat zij weten welke afspraken er zijn gemaakt om samen goede kwaliteit van spoedzorg te leveren. Dat betekent dat de spoedzorg: patiëntgericht, veilig, effectief (doeltreffend), tijdig, efficiënt (doelmatig) , toegankelijk en beschikbaar is.

Kwaliteitskader en Spoedzorgketen