Wat is SEPSIS? Informatie voor leken

Wat is SEPSIS?
SEPSIS is een ernstige reactie van het lichaam op een infectie, die kan leiden tot orgaanfalen en sterfte. Patiënten met SEPSIS zijn ernstig ziek. Elke 3,5 seconde sterft wereldwijd één persoon aan SEPSIS.

Zo herken je SEPSIS
Het goed herkennen van de patiënten met een infectie (en dat zijn er veel!) die zodanig ziek zijn dat ze SEPSIS hebben is een hele kunst. Maar van groot belang aangezien een vroege herkenning en behandeling van SEPSIS leidt tot een betere prognose. De volgende stappen helpen bij het herkennen van een verdenking op SEPSIS.

1. Infectie met de volgende klachten:

  • Rillingen (klappertanden, beven), koorts of ondertemperatuur
  • Extreme zwakte, erg ziek voelen

2. En één van de volgende SOS signalen:

  • Snelle of moeizame ademhaling, snelle hartslag
  • Onvoldoende doorbloeding: bleke, klamme of verkleurde huid, duizeligheid
  • Sufheid, onrust of verwardheid

ÓF

3. Snelle algehele verslechtering

Wat te doen als u aan SEPSIS denkt?
Neem contact op met uw arts en vertel hoe ziek u zich voelt en beschrijf uw SOS signalen en vraag of het SEPSIS kan zijn (zie hierboven bij Zo herken je SEPSIS).

Waarom is snelheid geboden?
Hoe eerder de infectie onder controle komt, hoe beter de prognose is.

Meer informatie:
https://www.nrc.nl/nieuws/2016/05/28/SEPSIS-stilte-tijdens-de-storm-1622364-a322261
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bloedvergiftiging
https://www.youtube.com/watch?v=0fFhctHYzt8