Focusgroepen

Als onderdeel van het ROAZ (Regulier Overleg Acute Zorg), waar de bestuurlijke afstemming met betrekking tot acute zorg in een regio plaatsvindt, zijn focusgroepen ingesteld voor de meest voorkomende aandoeningen op het gebied van acute zorg.

De focusgroepen zijn samengesteld uit professionals op het gebied van het betreffende diagnosegebied. Daarbij is de keten in zijn geheel vertegenwoordigd door medisch specialisten, ambulancemedewerkers, SEH/EHH vertegenwoordiging, huisartsen, verloskundigen en eventuele andere ketenpartners.

Voor meer informatie over de focusgroepen:
- CVA
- Acuut Myocardinfarct
- Spoedzorg 
- Acute psychiatrie
- Acute obstetrie
- Acute interne geneeskunde
kunt u terecht bij Marieke van Deursen via E. marieke.van.deursen@nazl.nl of els.bovy@nazl.nl   Zij zijn telefonisch bereikbaar via het algemene nummer van het NAZL
043 - 387 63 89.