Thema-middag 'Melden in de keten' Incident- en calamiteitenmanagement

Deze themamiddag heeft plaatsgevonden op: 25 september 2019
in Zuyderland MC te Sittard/Geleen
Dr. H. van der Hoffplein 1, 6162 BG Geleen Zorgboulevard Oost 01 (vergaderzalen).

De procedure rondom het melden en afhandelen van incidenten en calamiteiten is in veel organisaties al goed geregeld. Wat veel minder bekend is, is transmuraal incidenten en calamiteiten in de keten afhandelen, door meer of minder samenwerking met de betrokken organisaties.

In Zuid Limburg is voor een aantal organisaties in de acute zorg een commissie samengesteld die zich hiermee bezighoudt (TICM = Transmuraal incidenten en calamiteiten melden).

Een van de doelstellingen van de commissie is ook kennis verspreiden en een podium bieden om met elkaar in discussie te gaan over algemene zaken waar iedere organisatie tegenaan loopt op het gebeid van calamiteiten en incidenten.