“Blik op cybersecurity”

De Themamiddag focusgroep Opgeschaalde Zorg “Blik op cybersecurity” heeft plaatsgevonden op 26 maart 2019.

Tijdens deze focusgroep is aandacht besteed aan hetgeen er gebeurt op nationaal niveau op het gebied van digitale veiligheid. Er is een Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) dat bijdraagt aan het gezamenlijk vergroten van de weerbaarheid van de Nederlandse samenleving in het digitale domein, en daarmee aan een veilige, open en stabiele informatiesamenleving door het leveren van inzicht en het bieden van handelingsperspectief.

Tevens is belicht hoe informatie veiligheid en digitale veiligheid samenhangen en hoe makkelijk soms ‘hackers’ toegang krijgen, zowel fysiek als digitaal, tot bepaalde organisaties en netwerken.