Acute Psychiatrie

In de focusgroep acute psychiatrie is de gehele keten vertegenwoordigd. Vanuit de tripartite gedachten is tevens de patiënt vertegenwoordigd door een ervaringsdeskundige en sluit de verzekeraar aan op verzoek. Onderstaand ziet u de partijen / functies die vertegenwoordigd zijn:

 • Een beleidsmedewerker van de politie
 • een ervaringsdeskundige
 • een beleidsmedewerker van Ambulancezorg Limburg
 • een huisarts namens Cohesie (regio Venlo-Venray) en uit Parkstad (Vaals)
 • een manager SEH
 • vanuit de crisisdiensten MET GGZ, Mondriaan,
  Vincent van Gogh en Zuyderland een crisiscoördinator of manager bedrijfsvoering en een psychiater.
 • Manager en stafadviseur vanuit het Netwerk acute Zorg Limburg (NAZL)
 • Afdelingsmanager PAAZ (Laurentius ziekenhuis)
 • Een SEH arts
 • Twee geneesheer-directeuren van Koraal