Over Acute Zorg

Als Netwerk Acute Zorg Limburg spelen we een belangrijke rol in de regio Limburg. We ondersteunen onze ketenpartners bij het voldoen aan de afspraken die alle partijen binnen de spoedzorg in het kwaliteitskader spoedzorgketen met elkaar hebben vastgelegd. Ook zijn wij in de regio een aanjager voor het continu verbeteren van de zorg door het organiseren van bijeenkomsten, symposia, scholing, focusgroepen en het ondersteunen van het ROAZ (Regionaal Overleg Acute Zorg).

Wij verbinden de ketenpartners met elkaar om afspraken te maken, samen te leren en werkwijzen op elkaar af te stemmen. Ons gezamenlijk doel? Het garanderen dat elke patiënt kan rekenen op de juiste spoedzorg op de juiste plaats en tegelijkertijd de zorg in onze regio toegankelijk te houden.

Omdat specifieke vraagstukken vragen om gerichte aandacht, lopen er verschillende projecten. Bijvoorbeeld het voorkomen van te grote drukte op de SEH’s van de ziekenhuizen in onze regio, om zo het aantal SEH-stops te verminderen via de inzage in het LPZ (Landelijk Platform Zorgcoördinatie) of het verspreiden van Covid patiënten over ziekenhuizen om zo de toegankelijkheid van de zorg in alle Nederlandse ziekenhuizen zo gelijk mogelijk te houden.