IP & AMR Zorgnetwerk Limburg

Antimicrobiële (AMR) is wereldwijd een toenemend probleem en een van de grootste uitdagingen voor de gezondheidszorg. Het belang van preventie wordt onderstreept door de toenemende resistentie van micro-organismen tegen antibiotica. Preventie is een complexe uitdaging, die we alleen samen kunnen oppakken.