Kennisplatform ETS Limburg

Datum: vrijdag 01 november 2024
Starttijd: 09:00
Eindtijd: 12:00

Emergo Train System (ETS) is een oefenmiddel dat wordt ingezet bij scholingen ter voorbereiding op rampen en crises. Met ETS kan tijdens een opleiding, training en/of oefening een crisissituatie in beeld gebracht worden, om zo te kijken en ervaren wat de consequenties zijn van de gemaakte keuzes. Jaarlijks komen de ETS instructors uit de regio Limburg bij elkaar in een Kennisplatform om kennis en ervaringen uit te wisselen, de landelijke ontwikkelingen te volgen en natuurlijk om te oefenen.

Op 1 november 2024 vindt het ETS Kennisplatform plaats van 09.00 tot 12.00 uur in De Oolderhof, Broekstraat 35 te Roermond. De ochtend wordt afgesloten met een lunch.

Inschrijven is mogelijk als je ETS-instructor bent in Limburg. Inschrijven kan via dit online inschrijfformulier.