Training ondersteuners Crisisteam (loggen & plotten)

Datum: woensdag 10 april 2024
Starttijd: 09:00
Eindtijd: 16:00

De training is bedoeld voor medewerkers die een ondersteunende rol (loggen en plotten) kunnen hebben bij crisisteams zoals (directie)secretaressen en administratief medewerkers.

Inhoud
De training richt zich op de ondersteunende functies of rollen voor het goed kunnen functioneren van het crisisteam. Dit zijn bijvoorbeeld het loggen, plotten en het assisteren van de voorzitter bij de voortgangscontrole en coördinatie van de activiteiten. De ‘ondersteuner’ is naast de voorzitter immers één van de meest essentiële rollen in het crisisteam. Niet alleen de individuele vaardigheden komen hierin aan bod maar ook middelen en methoden passeren de revue. Naast de ondersteunende activiteiten leer je ook de principes kennen van crisisbesluitvorming en de randvoorwaarden waaronder een crisisteam optimaal kan functioneren. Er wordt gebruik gemaakt van verschillende leermethoden met een hoog interactief karakter. Er wordt tijdens de training gebruik gemaakt van simulaties waarin de deelnemers de ondersteunende rol moeten vervullen. De cursus duurt één dag. In de ochtend de basiscursus en in de middag de verdiepingscursus. De training wordt uitgevoerd door een trainer van Het Netwerkcentrum. 

Doelen
Na het volgen van de training kan de deelnemer: de basisprincipes van crisisbesluitvorming benoemen; benoemen wat loggen is en welke bijdrage dit levert aan het functioneren van een crisisteam; benoemen wat plotten is en welke bijdrage dit levert aan het functioneren van een crisisteam; benoemen welke andere ondersteunende functies nodig zijn binnen een crisisteam en heeft de deelnemer gedurende de training de genoemde vaardigheden met behulp van meerdere crisissimulaties beoefend en kan hij/zij tips ter verdere ontwikkeling benoemen. 

Beginvereisten
Bij voorkeur heb je enige kennis van de in de organisatie bestaande planvorming en crisisorganisatie (crisisplan, continuïteitsplan).

Programma:
08.45 uur Ontvangst deelnemers


09.00 uur Aanvang Basiscursus Ondersteuner Crisisteam


12.00 uur Lunch


13.00 uur Aanvang Verdiepingscursus Ondersteuner Crisisteam


16.00 uur Afronding cursus


Locatie
Oolderhof - Roermond

Aan deelname zijn geen kosten verbonden en de lunch is inbegrepen. Na afloop ontvang je een bewijs van deelname.

Deze training is inmiddels volgeboekt. Stuur een mail naar otolimburg@nazl.nl om op de wachtlijst geplaatst te worden.