4 daagse opleiding Operationeel Crisis Coördinator Zorg (OCCZ)

Datum: donderdag 26 september 2024 t/m woensdag 04 december 2024
Starttijd: 00:00

De Operationeel Crisis Coördinator Zorg is de tactische specialist in (dreigende) crisissituaties binnen zorginstellingen. Hij of zij werkt samen met de functionarissen uit het crisisteam en heeft een tactische rol in het bepalen van de effecten en impact op de veiligheid, zorgcontinuïteit en bedrijfscontinuïteit. In samenspraak met de voorzitter van het crisisteam is de Operationeel Crisis Coördinator Zorg een sleutelspeler in het op- en afschalen van de crisisorganisatie. Hij of zij moet het totaaloverzicht houden om, vanuit gestructureerde beeld- en oordeelsvorming, een juiste inschatting te kunnen maken op impactniveau en advies uit brengen over te nemen besluiten. Met zijn kennis over organisatie, informatie/communicatie en psychologische processen (mentale impact) is het een onmisbare functionaris in het crisis besluitvorming proces. In de opleiding staan deze taken centraal en bereidt de functionaris op een realistische manier voor op de praktijk. De instrumenten als de CrisisRadar (BOBOC), het Mentaal Prestatie Plan en het mentaal paspoort dragen bij aan het vergroten van het zelfregulerend vermogen onder druk en geven structuur om informatie op een effectieve manier in te winnen, te analyseren en te vertalen op impact niveau. Met een goede opgeleide Operationeel Crisis Coördinator Zorg aan je zijde is de basis gelegd voor een taak bekwaam crisisteam.

Doelgroep

De opleiding is geschikt voor functionarissen van zorginstellingen waarin veiligheid -in de breedst mogelijke zin- een aandachtspunt is en die een tactisch coördinerende rol, taak of functie hebben ten tijde in alle fases van een (aandienende) crisis of calamiteit.

Cursusduur

De cursus duurt in totaliteit 4 dagen. Tussen de contactdagen worden er online leertaken gemaakt.

Opleidingsdata 2024 (telkens van 09.00-16.30 uur):

Voorjaar (= volgeboekt)

  • Woensdag 6 maart 2024
  • Woensdag 27 maart 2024
  • Donderdag 25 april 2024
  • Donderdag 16 mei 2024

Najaar (= volgeboekt)

  • Donderdag 26 september 2024
  • Dinsdag 8 oktober 2024
  • Woensdag 6 november 2024
  • Woensdag 4 december 2024

Studiebelasting:

  • 4x 8 uur contactonderwijs
  • 4x 4 uur zelfstudie (online leertaken, virtual reality en coaching)

Maximaal aantal deelnemers:

8 cursisten

Locatie:

Oolderhof - Roermond

Deze cursus wordt afgesloten met:

Certificaat Operationeel Crisis Coördinator Zorg

Inschrijven:

Heb je interesse? Stuur dan een mail naar otolimburg@nazl.nl. 


Brochure OCCZ