Snel BOBOC en verslaglegging voor Loggers en Plotters

Datum: dinsdag 22 oktober 2024
Starttijd: 09:00
Eindtijd: 16:00

In een dag tijd een flinke ontwikkeling doormaken in je sleutelfunctie? Inschrijven voor één dagdeel of gehele dag is mogelijk!


Snel BOBOC (09.00 - 12.00 u)

Beeldvorming, Oordeelsvorming, Besluitvorming, Opdracht en Controle is dé methode waar in de hele crisisorganisatie Limburg wordt gewerkt. Zowel in de keten als ook in de zorginstellingen. Goed BOBOC moet geleerd zijn!

Deze snelcursus BOBOC leert jullie sleutelfunctionarissen binnen drie uur hoe je kan loggen met de BOB(OC)-methode.

Doelgroep:

De scholing is bestemd voor de Loggers en Plotters die verantwoordelijk zijn voor het maken van een verslag tijdens een crisisoverleg en de basis- en verdiepingscursus ondersteuner al hebben gevolgd. Het is een interactieve scholing, waarbij veelvuldig met elkaar aan de slag wordt gegaan en diverse formats worden gedeeld om te gebruiken.

Leerdoelen:

Na afloop van deze scholing heeft de Logger/ Plotter kennis over:

 • Wat de BOB(OC)-methodiek inhoudt;
 • Hoe een log te maken, live en online;
 • Aanpak live en online loggen;
 • Praktische tools: hoe kan je snel en duidelijk loggen.

Verslaglegging voor Loggers en Plotters (13.00 – 16.00 u)

Binnen deze scholing wordt ingegaan op de wijze waarop de huidige verslaglegging wordt opgesteld, wat gewenst is en waarop te letten.

Doelgroep

Deze verdiepingscursus Verslaglegging is bestemd voor loggers en plotters die al een basisopleiding en/of de online training Loggers/Plotters van Veilig in Beeld (voorheen NuBNO) hebben gevolgd en eindrapportages (in- en extern) dienen op te stellen.

Leerdoelen:

 • Wat wordt er met de verslaglegging gedaan?
 • De juridische kant en voorwaarden verslaglegging.
 • Formats rapportage vormen voor intern en extern.
 • Rol voorzitter en crisiscoördinator.
 • De rol van de Logger/ Plotter/ ondersteuner.
 • Hoe verzamel ik alle informatie bij elkaar uit andere overleggen?
 • Hoe creëer je overzicht?
 • Bundelen van de verslagleggingen uit diverse overleggen

Locatie

Oolderhof - Roermond

Deelname is gratis en lunch is inbegrepen.

Interesse? Stuur een mail naar otolimburg@nazl.nl