Beschikbaarheidsbijdrage OTO

Bent u een werkzaam bij een zorginstelling die voorbereid wenst te raken op rampen en crisis d.m.v. opleiden, trainen en oefenen? Heeft u hulp nodig bij de aanvraag van de beschikbaarheidsbijdrage Crisisbeheersing & OTO Limburg voor uw opleidingstraject, stuur dan een email aan otolimburg@nazl.nl

Wederzijds commitment
De beschikbaarheidsbijdrage Crisisbeheersing & OTO Limburg biedt u volop mogelijkheden om de expertise ten aanzien van opgeschaalde zorg binnen uw organisatie te vergroten. De beschikbaarheidsbijdrage is niet vrijblijvend. Van uw organisatie wordt de nodige commitment gevraagd ten aanzien van de implementatie van een Crisisbeheersing & OTO Limburg-beleid. Samen tillen we acute zorg bij rampen en crisis naar een hoger niveau! Informeer vrijblijvend naar uw mogelijkheden.

Procedure beschikbaarheidsbijdrage OTO

Indien uw zorginstelling gebruik wil maken van de beschikbaarheidsbijdrage OTO dan moet de vastgestelde procedure voor deze aanvraag worden gevolgd. U kunt hiervoor een mail sturen aan otolimburg@nazl.nl. 

Na goedkeuring van uw jaarplan OTO en de toewijzing van de beschikbaarheidsbijdrage OTO is uw zorginstelling zelf verantwoordelijk voor de uitvoering hiervan. De zorginstelling dient hiervoor verantwoording af te leggen in de digitale tool jaarplan OTO.  De zorginstelling legt tevens verantwoording af in het jaardocument conform de beleidsregels WTZI (Wet Toelating Zorginstellingen).