BioWare

8 OKTOBER 2019 - Wat gebeurt er als er in de provincie Limburg een dodelijke infectieziekte uitbreekt? Welke zorgpartijen komen dan in actie en hoe werken ze optimaal met elkaar samen? Dat was de insteek van ‘Oefening BioWare’, de grootschalige crisissimulatie die afgelopen week vanuit het Netwerk Acute Zorg Limburg plaatsvond in Limburg. Naast de GGD en de GHOR namen alle Limburgse ziekenhuisorganisaties, de vier huisartsenorganisaties, meerdere instellingen voor ouderen- en gehandicaptenzorg en de ambulancediensten deel aan de oefening. Een oefening die rustig begon met een persoon met griepverschijnselen…

Langzaam werd duidelijk dat het niet alleen om een griepepidemie ging, maar tegelijkertijd ook om een grote uitbraak van de dodelijke infectieziekte SARS. Mondkapjes die opraakten, bestormde apotheken, ambulances die de hoeveelheden patiënten niet meer konden vervoeren: het waren ingrediënten die zorgden voor extra druk op de ketel. Meer dan 300 personen op strategisch en tactisch niveau waren drie avonden in touw om de crisis naar een goed einde te begeleiden. De deelnemende organisaties hadden zich goed voorbereid op crisisomstandigheden, maar nu werd gekeken hoe er onderling in de regio wordt samengewerkt tijdens een ernstige infectieziektecrisis.

De oefening werd gehouden op initiatief van het Netwerk Acute Zorg Limburg (NAZL). Frank Rosier van Het Netwerkcentrum (organisator van de oefening) is met een team bijna twee jaar bezig geweest met de voorbereiding van de oefening en kijkt tevreden terug: “De deelnemers waren enthousiast over deze manier van oefenen. De grootschaligheid zorgde ervoor dat ze echt goed konden kijken naar de onderlinge samenwerking. Ook de rol van het online oefenportaal met fictieve berichtgeving van landelijke en regionale media en Twitter zorgde voor een extra dimensie. De deelnemers hebben het leuk gehad, maar het belangrijkste is natuurlijk dat er veel is geleerd. Onder deze omstandigheden werd de noodzaak tot samenwerking echt heel duidelijk. En het werd ook duidelijk dat het dan belangrijk is om elkaar goed te kennen. Hoe werken de processen bij een andere organisatie? Wat kunnen wij wel of juist niet van elkaar verwachten?”

De deelnemende organisaties deden aan de oefening mee vanuit hun eigen locatie. Tijdens de oefening konden zij terugvallen op de centrale respons cel: een groep van circa 40 mensen die diverse partijen vertegenwoordigden en die de deelnemers van informatie kon voorzien. Hiervoor waren onder andere vertegenwoordigers van het RIVM en het ministerie van VWS aanwezig, maar ook van de politie, de brandweer en vertegenwoordigers uit Duitsland en België. De deelnemers zaten goed in hun rol en de oplopende spanning was regelmatig tastbaar. Een speciale rol hierbij had het communicatieteam dat met tweets en lastige persvragen de druk verder opvoerde.

De komende maanden wordt de oefening uitgebreid geëvalueerd. Deelnemende zorginstellingen ontvangen een individuele evaluatie en er zal er een overkoepelend verslag voor de hele zorgketen gepresenteerd worden. De gezamenlijke leerpunten zullen vervolgens onder regie van het Netwerk Acute Zorg Limburg in samenwerking met de GGD/GHOR en alle zorgpartners worden opgepakt.

Dit filmpje geeft een impressie weer van de "oefening Bioware".