Kennisplatforms

  • Samen iets nieuws leren wat we nog niet wisten
  • Actief samenwerken in regionale projecten
  • Intersectoraal met elkaar  verbinding maken 

Sinds 2014 worden er vanuit OTO Limburg regionaal opleidingen en cursussen aangeboden. De reden daarvoor is dat er geen opleidingsinstituut OTO bestond en dat daardoor voorgenomen scholingen van sleutelfunctionarissen niet plaats vonden.  Vanuit het project: “De keten geschakeld met OTO als linking pin”, is toen gestart met in de eigen regio opleiden, trainen en oefenen.  Inmiddels kent OTO Limburg een regionaal opleidingsprogramma geborgd in Het Leerhuis OTO Limburg.

Nadat sleutelfunctionarissen vanuit de verschillende zorginstellingen gezamenlijk cursussen bezochten waren zij dusdanig enthousiast dat zij aangaven dat zij het geleerde wilden vast houden en zich verder wensten te ontwikkelen. Hieruit zijn de kennisplatforms ontstaan. Kennisplatforms zijn ontstaan vanuit een rol, een taak of een functie. Het kan dienen tot overleg, scholing en projectmatige aanpak van onderwerpen.

Limburg kent een aantal Kennisplatforms.