Kennisplatforms

 • Samen iets nieuws leren wat we nog niet wisten
 • Actief samenwerken in regionale projecten
 • Intersectoraal met elkaar  verbinding maken 

Sinds 2014 worden er vanuit OTO Limburg regionaal opleidingen en cursussen aangeboden. De reden daarvoor is dat er geen opleidingsinstituut OTO bestaat en dat daardoor voorgenomen scholingen van sleutelfunctionarissen niet plaats vonden.  Vanuit het project: “De keten geschakeld met OTO als linking pin”, is toen gestart met in de eigen regio opleiden, trainen en oefenen.  Inmiddels kent OTO Limburg een regionaal opleidingsprogramma geborgd in Het Leerhuis OTO Limburg.

Nadat sleutelfunctionarissen vanuit de verschillende zorginstellingen gezamenlijk cursussen bezochten waren zij dusdanig enthousiast dat zij aangaven dat zij het geleerde wilden vast houden en zich verder wensten te ontwikkelen. Hieruit zijn de kennisplatforms ontstaan. Kennisplatforms zijn ontstaan vanuit een rol, een taak of een functie. Het kan dienen tot overleg, scholing en projectmatige aanpak van onderwerpen.

Limburg kent de volgende Kennisplatforms:

 1. Kennisplatform crisiscoördinatoren Care Zuid Limburg
 2. Kennisplatform crisiscoördinatoren Care Limburg Noord
 3. Kennisplatform crisiscoördinatoren ziekenhuizen, RAV Limburg en Herstelzorg
 4. Kennisplatform GGD/OTO Zuid West Nederland
 5. Kennisplatform oefenleiders Limburg
 6. Kennisplatform CBRN-coördinatoren
 7. Kennisplatform Nafase, Nazorg en Verwantenopvang
 8. Kennisplatform Informatiemanagement
 9. Kennisplatform ETS (Emergo Train System)
 10. Kennisplatform Loggers en Plotters
 11. Kennisplatform Crisiscommunicatie
 12. Kennisplatform Liaison CoPI
 13. Kennisplatform Observatoren en evaluatoren
 14. Kennisplatform Digitale Veiligheid
 15. Kennisplatform nieuwe OTO relaties
 16. Kennisplatform crisiscoördinatoren HAP