GAGS

Wat doet een GAGS! Gezondheidskundig Adviseur Gevaarlijke Stoffen.

De functie van de Gezondheidskundig Adviseur Gevaarlijke Stoffen, de GAGS, is een (nog) relatief onbekende functie. Vragen die spelen zijn: Welke rol heeft de GAGS? Wat wordt van een GAGS verwacht? Hoe wordt daar invulling aangegeven? De functie van GAGS is opgeschaalde Medisch Milieukundige zorg. Daar waar de reguliere Medische Milieukunde met name adviseert in ‘chronische situaties’ (langdurige blootstelling aan lage concentraties gevaarlijke stoffen) heeft de GAGS een rol in acute situaties (korte blootstelling aan hoge concentraties gevaarlijke stoffen). Wanneer er sprake is van een incident waarbij gevaarlijke stoffen vrijkomen die mogelijk een effect hebben op de gezondheid van mensen in de omgeving (zowel hulpverleners als andere betrokkenen en omwonenden) kan het advies van een GAGS ingeroepen worden. Wanneer er bijvoorbeeld een brand is waarbij gevaarlijke stoffen vrijkomen, dan gaat de GAGS samen met de collega van de brandweer (de Adviseur Gevaarlijke Stoffen, de AGS) na welke stoffen er zijn vrijgekomen en in welke hoeveelheid. Vervolgens beoordeelt de GAGS of de vrijgekomen stoffen een risico vormen voor de gezondheid van de mensen in de omgeving en adviseert hij/zij over de te nemen maatregelen.

Het komt ook voor dat er een groep mensen is met klachten en het niet duidelijk is waar deze klachten vandaan komen. De GAGS heeft de kennis in huis om aan de hand van deze klachten een mogelijke bron te kunnen achterhalen. Tot slot heeft de GAGS een belangrijke rol in de communicatie: zowel tussen de betrokken partijen ten tijde van een incident als naar de mensen in de omgeving. De GAGS zal altijd zijn uiterste best doen om alle betrokken partijen (brandweer, collega’s van de ambulance, medewerkers van ziekenhuizen, gemeenten, GGD-collega’s en uiteraard de inwoners van onze regio’s) een goede dienst te bewijzen.

De GAGS-functie is een piketfunctie, dat wil zeggen dat de GAGS 24 uur per dag, 7 dagen in de week via de meldkamer geraadpleegd kan worden. Het piket wordt in Limburg ingevuld door vier personen. Zij kunnen door meerdere veiligheidsregio’s, Zeeland, Brabant en Limburg, ingezet worden.