Kennisplatform ETS

Geplaatst op 08 november 2023

Op 27 oktober 2023 vond vanuit het programma Crisisbeheersing & OTO Limburg het kennisplatform ETS plaats, een waardevolle bijeenkomst waarin de ETS-instructors hun inzichten en expertise met betrekking tot het Emergo Train System (ETS) konden delen.

Het thema van het kennisplatform was: "Hoe kunnen we het ETS optimaal blijven benutten in de praktijk?" De ETS instructors vertegenwoordigden verschillende disciplines, pré-hospitaal en hospitaal.

Het programma was opgedeeld in twee delen: een praktisch segment, waarin deelnemers hands-on oefeningen deden met behulp van ETS, en een theoretisch deel waar regionale en landelijke ontwikkelingen op het gebied van acute en opgeschaalde zorg werden besproken. Het praktische gedeelte omvatte twee scenario’s: een pré-hospitaal scenario en een hospitaal scenario, waarbij ook de aandacht werd gevestigd op de mogelijkheden en uitdagingen van het ETS bij CBRN-incidenten (chemisch, biologisch, radiologisch of nucleair).

Tijdens het praktische deel werd het ETS grondig behandeld. Dit dynamische systeem vereist regelmatige aanpassingen aan de veranderende praktijk. Deelnemers identificeerden functies en materialen die ontbraken in het ETS.

De deelnemers waren tevreden over het programma, en vonden het vooral zinvol om zowel het pré-hospitaal als het hospitaal scenario te doorlopen. Zij brachten ook een aantal verbeterpunten naar voren, zoals de actualiteit van de victimbank, behandeltijden taakkaarten en taal. Deze punten zullen worden meegenomen in de verdere ontwikkeling van ETS.

Al met al was het kennisplatform ETS een succesvolle bijeenkomst,. ETS blijft een mooi en goed oefenmiddel ter voorbereiding op rampen en crises. Het Netwerk Acute Zorg Limburg bedankt de aanwezige ETS-instructors voor hun inbreng en enthousiasme en kijkt uit naar hun deelname aan het volgende kennisplatform ETS.