Nieuws van het CBRN-Kennisplatform - Verslag van 10 oktober 2023

Geplaatst op 02 november 2023

Op 10 oktober vond opnieuw het CBRN-Kennisplatform plaats in De Oolderhof. Het was een dag vol inspiratie en interactie. Ook waren we zeer verheugd over de grote opkomst.

Het evenement begon met een welkomstwoord, gegeven door Pieter Janssen, waarin hij de aandacht vestigde op recente CBRN-situaties die de afgelopen maanden in de media zijn verschenen.

Eén van de hoogtepunt was het 'Rondje door de regio', waarbij deelnemers recente CBRN-situaties bespraken en ervaringen en tips deelden. Het belangrijkste thema was de noodzaak om alert te zijn, wetende dat een CBRN-situatie zich op elk moment kan voordoen. Doortastend en efficiënt handelen is cruciaal, zonder in paniek te raken. Alertheid en logisch denken vormen de basis voor een effectieve respons op een incident.

Jacqueline Driessen leidde een interessante sessie met als onderwerp 'Creatief aan de slag met (kleinschalige) CBRN-oefeningen op de afdeling'. Deelnemers ontdekten dat oefenen niet altijd grootschalig en tijdrovend hoeft te zijn. Ze werden uitgedaagd om onder tijdsdruk de stappen voor (natte) decontaminatie in volgorde te zetten en de benodigde tijden in te schatten, zonder naslagwerken te raadplegen. Het was opvallend dat deelnemers vergelijkbare tijden hadden, met slechts een maximaal verschil van 8 minuten.

Beide oefeningen werden met enthousiasme ontvangen, en deelnemers gaven aan deze in hun eigen organisaties te willen gebruiken. Dit draagt bij aan bewustwording en een uniforme aanpak van CBRN binnen hun organisaties.

Het agendaonderdeel 'Regionale CBRN-leidraden OTO Limburg, update 2023', evenals een landelijk CBRN-traject, werden toegelicht door Pieter. De Limburgse CBRN-Leidraden worden nu ook elders in het land gebruikt. Er is een landelijk traject gestart om tot één uniforme landelijke handleiding te komen. OTO-Limburg heeft hieraan bijgedragen, en de eerste resultaten worden verwacht in de eerste helft van volgend jaar.

Verder stonden we stil bij het onderwerp 'Hoe kunnen we het vuur laten branden?' Dit werd eerder besproken in het vorige CBRN Kennisplatform en kreeg nu verdere aandacht. Deelnemers werden uitgedaagd om creatief te denken en interactief aan de slag te gaan met een waslijn, wasknijpers en 'was' op 'kledingkaartjes'. Ze bespraken welke was aan de lijn hing, wat er nog in de machine zat en wat in de wasmand lag. Dit leverde waardevolle inzichten op: ongeveer de helft van de punten die eerder werden gezien als activiteiten/wensen om 'het vuurtje' te laten branden, moet nog worden aangepakt.

In het volledige verslag zijn waardevolle inzichten voor het CBRN-programma van OTO-Limburg nogmaals te lezen, zowel voor ondersteuning van bestaande initiatieven als voor nieuwe ideeën. Het doel is om het vuur van betrokkenheid en alertheid in CBRN-preparatie in Limburg te blijven aanwakkeren.

Blijf op de hoogte van verdere ontwikkelingen en aankomende evenementen. Het volgende CBRN-Kennisplatform staat gepland voor april 2024. We kijken ernaar uit om jullie daar te verwelkomen!