Succesvolle pilot cursus oefenbegeleider

Geplaatst op 16 mei 2023

Vanaf het begin van het NAZL regionaal Programma Crisisbeheersing en OTO is er bij de ketenpartners de behoefte geweest om zelf intern op de eigen locatie crisis- en rampenoefeningen te organiseren. Om aan deze behoefte tegemoet te komen is vanuit het OTO-programma steeds de mogelijkheid geboden om sleutelfunctionarissen op te leiden tot oefenleider. Dit heeft er toe geleidt dat vele zorginstellingen al over goed opgeleide oefenleiders beschikken.

Nadat men met de geleerde stof aan de slag is geweest, zijn er nieuwe wensen en ideeën naar voren gekomen bij de oefenleiders. Zo is er een behoefte om:

  • Zich verder te kunnen ontwikkelen tot trainer en/of trainer/coach
  • Zich door ontwikkelen in meerdere vormen van oefenmethodieken
  • Binnen de eigen organisatie nieuwe oefenbegeleiders op te leiden

In het kader van het nieuwe Meerjarige Beleidsplan Crisisbeheersing en OTO 2022 – 2024 is besloten om aan deze wensen tegemoet te komen.

Onder het motto van “door de regio, voor de regio” is in 2022 vanuit het OTO-programma in het kennisplatform oefenleiders gestart met invulling te geven aan deze ontwikkelingswens. Vanwege de vraag naar kleinschalige oefeningen op afdelingsniveau zijn we begonnen met de cursus oefenbegeleider. Onder leiding van Jacqueline Driessen (NAZL) en Erik op ten Berg (Pioen Consult) is deze cursus gerealiseerd.

Deze cursus bestaat uit 2 dagen, waarbij de deelnemers tussentijds een opdracht krijgen om zelf een kleine oefening op te zetten en te begeleiden. Op 3 april is gestart met de pilotcursus, en op 16 mei vond de tweede dag plaats waarin de tussentijdse opdracht centraal stond.

Dit met het doel dat oefenen intern in de zorgorganisaties wordt verbreed en verbeterd. Hierdoor kunnen zorginstellingen zich vooral ook intern voorbereiden op rampen en crises waardoor zij t.t.v. deze situaties weten hoe te handelen, hun personeel op de juiste manier in te zetten en de zorgcontinuïteit te waarborgen.

Op 16 mei jongstleden hebben we de eerste 7 certificaten kunnen uitreiken aan de eerste groep opgeleide oefenbegeleiders.

De cursus is zeer positief ontvangen en er zal dan ook een vervolg aan worden gegeven. Met name was het voor de oefenbegeleiders een eyeopener dat oefenen op de afdeling geen groot event hoeft te zijn maar dat dit zeer compact en resultaatgericht kan gebeuren.

De deelnemers hebben de cursus inmiddels geëvalueerd. Na de aangereikte input te hebben verwerkt zal deze cursus worden opgenomen in het Leerhuis OTO dat kan worden terug gevonden in het KANO. Dat betekent dat hij een vast onderdeel van het OTO-aanbod gaat worden waar ketenpartners hun eigen interne oefenbegeleiders kunnen laten opleiden.

Daarnaast is deze cursus ook zeer geschikt als in company cursus voor wanneer je een eigen interne pool van oefenbegeleiders wilt opleiden.

Mocht je meer informatie willen over deze cursus neem dan contact op met:
Jacqueline Driessen
Projectleider oefenleiders
Jacqueline.driessen@nazl.nl