Terugblik Kennisplatform Crisiscoördinatoren

Geplaatst op 01 februari 2024

Op donderdag 1 februari 2024 vond er, vanuit het programma Crisisbeheersing & OTO Limburg in samenwerking met beide GHOR-bureaus, een bijeenkomst plaats van het kennisplatform crisiscoördinatoren. Het onderwerp van deze bijeenkomst was de vorming van een expertisegroep.

De oprichting van deze expertisegroep beoogt de optimalisatie van besluitvorming, doelmatigheid, samenwerking, kennisdeling, en efficiënte communicatie binnen het domein van crisisbeheersing.

Deze expertisegroep zal samengesteld worden uit een kernteam, de projectleiders van Team Crisisbeheersing & OTO Limburg, en afgevaardigde crisiscoördinatoren/adviseurs crisisbeheersing van de specifieke zorgsectoren.

De bijeenkomst verschafte heldere inzichten voor de toekomstige aanpak van de expertisegroep. We zien uit naar verdere ontwikkelingen tijdens de komende sessie!