Terugblik Webinar: ‘Stressreductie tijdens een crisis’.

10 juni 2022

Terugblik Webinar: ‘Stressreductie tijdens een crisis’.
Donderdag 10 juni vond het Webinar: ‘Stressreductie tijdens een crisis’ plaats.

Het was een erg leerzame middag en danken alle deelnemers voor hun enthousiaste deelname. Zijn er mensen die meer willen weten over een van onderstaande onderwerpen neem dan gerust contact op met clarien.schoeren@nazl.nl. Op www.nazl.nl kunnen jullie ook de Leidraad: “Verwantenopvang en personeelszorg bij crises en calamiteiten”, vinden.

Het Webinar begon met Els van de Ven. Als universitair docent en GZ-psycholoog aan de Vrije Universiteit Amsterdam is Els betrokken bij het wereldwijde onderzoek (HEROES) naar de impact van de Covid-19 pandemie op de mentale gezondheid van zorgpersoneel. Uit het onderzoek kwamen een aantal punten naar voren. Op dit moment wordt gezien dat er minder stress-gerelateerde gezondheidsklachten zijn onder zorgpersoneel dan verwacht. Wel benoemd Els dat dit aanzienlijk kan veranderen als over een jaar weer opnieuw gemeten wordt. Verder blijkt dat maar liefst 80% van het ondervraagde zorgpersoneel tijdens de coronacrisis is overgeplaatst of van functie veranderd. Dat terwijl in een crisis werknemers het liefst in de eigen, oude en vertrouwde omgeving zijn. Tot slot benoemde Els dat het van belang is om tijdens een crisis vertrouwente hebben in de werkplek en in de overheid om zo weerbaar te blijven. Het is dus belangrijk om als organisatie dit vertrouwen te behouden onder het personeel.

Peter van Loon, adviseur, opleider en hulpverlener in crisis-stress-trauma vervolgde het Webinar. Hij vertelde dat het belangrijk is voor RvB en leidinggevenden om goed te bedenken wie de betrokkenen zijn en wat hun behoeftes zijn. Door goed aan te sluiten bij de behoeftes van de medewerkers zelf kan men gepaste hulp aanbieden. De vragen die medewerkers hebben liggen vaker bij pragmatische zaken dan bij psychologische ondersteuning. Peters conclusie: “Schakel niet gelijk professionele hulp in, kijk eerst naar de opvang vanuit de directe omgeving. Toon oprechte interesse als leidinggevende en biedt de betrokkenen ruimte om met collega’s te praten over hun ervaringen.”

Als afsluiter vertelde gedoe-goeroe Frank Schurink ons over gedoemanagementen het rode en groene brein. Er is een verschil tussen gedoe wat je wilt en gedoe wat je niet wilt. We hebben een automatisch brein dat ons aanstuurt (rood en reactief) en een bewust brein dat onze ontwikkeling bepaalt (groen en actief).Het rode brein is de basis en hiervan hoef je niks nieuws te verwachten. Het groene brein maakt nieuwe patronen aan. In de break-out rooms is er enthousiast gediscussieerd over de stof en was er ruimte om ervaringen te delen. Clarien Schoeren deelde het leuke nieuws dat alle deelnemers zijn boek ‘Gedoemanagement’ toegestuurd zullen krijgen.