Organisatiestructuur

Een aantal organisaties is nauw betrokken bij de invulling, implementatie en uitvoering van regionale Crisisbeheersing & OTO Limburg-beleid. De belangrijkste vindt u hier.

ROAZ Limburg
Regionaal Overleg Acute Zorgketen. Overlegplatform van de bestuurders van zorginstellingen die betrokken zijn bij het leveren van acute en opgeschaalde zorg. Het ROAZ stelt het Crisisbeheersing & OTO Limburg-beleidsplan vast en zorgt verder onder meer voor de afstemming tussen zorginstellingen.

Projectgroep OTO
De projectgroep Crisisbeheersing & OTO Limburg, bestaat uit de coördinatoren van de GHOR Limburg Noord, GHOR Zuid Limburg en het NAZL (Netwerk Acute Zorg Limburg).

Netwerk Acute Zorg Limburg
Het Netwerk Acute Zorg Limburg heeft een initiërende rol ten aanzien van het ROAZ en beheert de beschikbaar gestelde middelen, voor uw vragen kunt u mailen naar info@nazl.nl.

GHOR
De GHOR (Geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio) is verantwoordelijk voor de coördinatie van de opgeschaalde zorg ten tijde van rampen en crises. Limburg bestaat uit twee GHOR regio's, www.vrln.nl en www.ggdzl.nl, die beide onderdeel zijn van de respectievelijke veiligheidsregio's.