Partners

Regionale ketenpartners

Landelijk Netwerk Acute Zorg

Het Netwerk Acute Zorg Limburg (NAZL) maakt onderdeel uit van het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ).

Het Landelijk Netwerk Acute Zorg stelt ketenpartners in staat om acute zorgketens gezamenlijk verder vorm te geven. Ook wordt de kennis en expertise van betrokkenen verder ontwikkeld voor opgeschaalde zorg bij rampen en calamiteiten.

Het LNAZ ondersteunt de acute zorgnetwerken bij de uitvoering van hun taken, coördineert landelijke projecten en behartigt hun gezamenlijke belangen. Voor beleidsmakers en andere betrokkenen bij de acute zorgketens en traumazorg is het LNAZ een aanspreekpunt.

Klik hier voor meer informatie