Subsidie

Bent u een werkzaam bij een zorginstelling die voorbereid wenst te raken op rampen en crisis d.m.v. opleiden, trainen en oefenen? Heeft u hulp nodig bij de aanvraag van een Crisisbeheersing & OTO Limburg-subsidie voor uw opleidingstraject, stuur dan een email met in het onderwerp vraag aan de programmamanager Crisisbeheersing & OTO via info@nazl.nl.

Wederzijds commitment
Een Crisisbeheersing & OTO Limburg-subsidie biedt u volop mogelijkheden om de expertise ten aanzien van opgeschaalde zorg binnen uw organisatie te vergroten. De subsidie is niet vrijblijvend. Van uw organisatie wordt de nodige commitment gevraagd ten aanzien van de implementatie van een Crisisbeheersing & OTO Limburg-beleid. Samen tillen we acute zorg bij rampen en crisis naar een hoger niveau! Informeer vrijblijvend naar uw mogelijkheden.

Procedure subsidie aanvraag

Indien uw zorginstelling gebruik wil maken van een OTO-subsidie dan moet de vastgestelde procedure voor deze aanvraag worden gevolgd. U kunt hiervoor contact opnemen met Clarien Schoeren, programmamanager crisisbeheersing en OTO E: clarien.schoeren@nazl.nl.

Na goedkeuring van uw jaarplan OTO en de toewijzing van de OTO gelden is uw zorginstelling zelf verantwoordelijk voor de uitvoering hiervan. De zorginstelling dient hiervoor verantwoording af te leggen in het regionaal format aanvraag OTO gelden. De zorginstelling legt tevens verantwoording af in het jaardocument conform de beleidsregels WTZI (Wet Toelating Zorginstellingen).