Procedure subsidie aanvraag

Indien uw zorginstelling gebruik wil maken van een Crisisbeheersing & OTO-Limburg-subsidie voor uw opleidingstraject. Kunt u hiervoor contact opnemen met de programmamanager Crisisbeheersing & OTO-Limburg door een mail te sturen naar info@nazl.nl met in het onderwerp aanvraag Crisisbeheersing & OTO Limburg-subsidie. 

Na goedkeuring van uw jaarplan Crisisbeheersing & OTO-Limburg en de toewijzing van de Crisisbeheersing & OTO-Limburg gelden is uw zorginstelling zelf verantwoordelijk voor de uitvoering hiervan. De zorginstelling dient hiervoor verantwoording af te leggen in het regionaal format aanvraag Crisisbeheersing & OTO-Limburg gelden. De zorginstelling legt tevens verantwoording af in het jaardocument conform de beleidsregels WTZI (Wet Toelating Zorginstellingen).