Programma Acute Zorg

Het jaar 2022 in cijfers

Naast het bestuurlijk en tactisch ROAZ, zijn er diverse focusgroepen samengekomen en is het NAZL neurotrauma symposium georganiseerd. Ook vond de refereeravond cardiologie ‘pijn op de borst’ plaats en het digitaal sepsis spel.

Bijeenkomst

Deelnemers

3x Bestuurlijk ROAZ

45

3x Tactisch ROAZ

40

Diverse focusgroepen

100

NAZL symposium neurotrauma

107

Refereeravond cardiologie 'pijn op de borst'

110

Digitaal sepsis spel

280