Programma Traumazorg

Het jaar 2022 in cijfers

Naast diverse trainingen en bijeenkomsten voor traumazorg, vonden er ook twee visitaties plaats in 2022. Bovendien waren er enkele nieuwe initiatieven.

Kenniscentrum bijeenkomstenDeelnemers

4 x Expertisegroep trauma Limburg

10

4 x Multitraumabespreking

40-75

4 x Limburgs Traumachirurgisch Genootschap

25

Kidzcollege: kijkje in de keuken van de traumachirurgie voor groep 8 leerlingen (i.s.m. Universiteit Maastricht)

120

Andere initatieven

Onderzoek werkhervatting na trauma

Landelijke bijscholing traumaregistratie

Project ‘MMT zorg in de regio’ opgestart