NAZL »

Ruth Jongen

Korte beschrijving

management assistente, coördinator Kennis- en Adviescentrum NAZL-OTO Limburg (KANO)

Aandachtsgebieden

Kidzcollege, nieuwsbrief, symposium, multitrauma besprekingen, Limburgs Traumachirurgisch Genootschap, coördinator Harmony RVE Patiënt & Zorg, Kennis- en Adviescentrum OTO Limburg (KANO), Emergo Train system (ETS)

Contact

ruth.jongen@nazl.nl