ROAZ beeld Limburg

Geplaatst op 04 juli 2023

Met trots presenteren we het ROAZ beeld Limburg!

De afgelopen maanden hebben onze regionale partners, ondersteund door KPMG en Netwerk Acute Zorg Limburg, hard gewerkt om het ROAZ beeld van onze regio op te stellen. Met dit beeld wordt invulling gegeven aan de opdracht vanuit het Integraal Zorg Akkoord (IZA).

Het schetst het acute zorglandschap in Limburg en maakt de verwachte zorgvraag, het aanbod en de huidige en voorziene knelpunten in de acute zorg inzichtelijk.

Uit het ROAZ-beeld komt naar voren dat over de volle breedte van de regionale acute zorgketen op alle vlakken een nog grotere disbalans zal ontstaan tussen vraag en aanbod dan waar de zorgsector momenteel al mee te maken heeft. We zullen ze de zorg anders moeten gaan organiseren, rekening houdende met de schaarste van mensen en middelen.

Het komende half jaar gaan we het ROAZ beeld omzetten in concrete ROAZ plannen. In het laatste bestuurlijke overleg hebben we als regio zijnde de eerste prioritaire opgaven kunnen markeren. Deze vormen de basis voor de ROAZ-plannen. De plannen gaan we vormgeven in gezamenlijkheid en in samenhang met de regiobeelden op zorgkantoorniveau. Daarnaast zal het perspectief van de burgers en zorgprofessionals uit de gehele keten van de acute zorg worden meegenomen.

Wij willen al onze regionale partners bedanken voor hun betrokkenheid en waardevolle input bij het tot stand komen van dit ROAZ-beeld!

Samen houden we de acute zorg toegankelijk en beschikbaar voor al onze Limburgse patiƫnten nu en in de toekomst!