Over ons

Over Traumazorg Limburg

De primaire functie van het Netwerk Acute Zorg Limburg is het realiseren van kwalitatief goede zorg aan (multi)traumapatiënten in de traumaregio Limburg, samen met andere ketenpartners in de regio, de Euregio en met andere traumacentra, om de gezondheidsschade die betrokkenen oplopen maximaal te beperken. Hierbij streven we na dat de patiënt zo snel mogelijk op de juiste plek optimale behandeling ontvangt.

Hiernaast heeft het NAZL ook tot taak om kennis en deskundigheid op het gebied van traumatologie te verzamelen en toegankelijk te maken voor alle ketenpartners. Ook onderwijs en (na)scholing op het gebied van traumazorg behoort tot ons takenpakket.

We hanteren bij de behandeling van diverse trauma's het document "Letsels van het steun- en bewegingsapparaat" als richtlijn.

Het belangrijkste protocol voor ketenafspraken bij keuzes op straat, met betrekking tot triage, vervoer- en opvangmogelijkheden van traumapatiënten in ziekenhuizen, is het protocol "Kiezen op straat". In de bijlage staan per ziekenhuis de mogelijkheden en faciliteiten beschreven.

Het Netwerk Acute Zorg Limburg werkt ook samen met haar euregionale partners op het gebied van acute zorg. Het protocol "Kiezen op straat" is ten behoeve hiervan ook in het Duits vertaald. De traumahelikopter vanuit Aken wordt ingezet in Limburg. Grensoverschrijdende samenwerking is een focus van het NAZL.