Netwerk Acute Zorg Limburg (NAZL) benoemt twee nieuwe medisch managers

Geplaatst op 16 januari 2024

Limburg, 16 januari 2024 - NAZL kondigt met trots de benoeming van twee nieuwe medisch managers aan, die vanaf 1 december 2023 toetreden tot het team. Prof. Dr. Iwan van der Horst, een gerenommeerde specialist op het gebied van Cardiologie en Intensive Care, en Drs. Antoinette Stolwijk, een vooraanstaande expert in traumachirurgie en Intensive Care, brengen hun uitgebreide ervaring en deskundigheid naar NAZL als medisch managers.

Met de toenemende druk op de acute zorg worden ook de taken van deze bureaus belangrijker en omvangrijker. Door de ontwikkelingen rondom concentratie, uitdagingen rondom de toegankelijkheid en de coördinatie van de acute zorg zijn er in de regio belangrijke taken weggelegd voor de keten- en samenwerkingspartners. De focus ligt met name op samenwerking en kwaliteit en toegankelijkheid. Antoinette Stolwijk zal zich met name gaan richten op de kwaliteit- en analyse vraagstukken, waarbij Iwan van der Horst zich met name richt op de samenwerking en verbinding binnen en buiten de regio. Verder zullen zij ook hun expertise inzetten rondom kennis en educatie.

Met de benoeming van Iwan van der Horst en Antoinette Stolwijk versterkt NAZL zijn inzet voor acute zorg in de regio Limburg. Als medisch managers zullen zij een bijdrage leveren aan de voortdurende inspanningen van NAZL om de acute zorg duurzaam te organiseren voor nu én in de toekomst.

Prof. Dr. Iwan van der Horst studeerde geneeskunde aan de Universiteit Leiden. Gedurende zijn opleiding heeft hij gewerkt in de Isala Klinieken, het Martini Ziekenhuis en het UMCG. Hij is in Groningen gepromoveerd, waarna hij cardioloog is geworden en later intensivist. Daarna was hij werkzaam in het UMCG. Vanaf 1 augustus 2019 is Iwan van der Horst verbonden als medisch hoofd Intensive Care van het Maastricht UMC+. Vanaf medio 2023 vervult hij ook de rol van medisch directeur van het Centrum voor Acute en Kritieke Zorg van het Maastricht UMC+. Hij is hiernaast ook voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care (NVIC).

Drs. Antoinette Stolwijk werkt sinds 2021 als traumachirurg en intensivist in het Maastricht UMC+. Zij studeerde geneeskunde aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en startte in 2012 met de opleiding tot chirurg in het toenmalige Orbis MC Sittard en het Atrium MC Heerlen, nu Zuyderland Medisch Centrum. Zij rondde deze in 2018 af in het Maastricht UMC+. Hierna volgde zij een combi-fellowship traumachirurgie en intensive care geneeskunde. Naast haar klinische werkzaamheden ligt de focus op innovatie en organisatie van acute zorg alsook onderwijs en opleiding.

Iwan van der Horst en Antoinette Stolwijk nemen het stokje over van Prof. dr. M. Poeze, die zich de afgelopen jaren op buitengewone wijze heeft ingezet voor de traumazorg in al haar facetten: lokaal, en nationaal, zowel op klinisch als wetenschappelijk vlak.

Over NAZL: Het Netwerk Acute Zorg Limburg (NAZL) bewaakt de kwaliteit, toegankelijkheid en continuïteit van de acute zorgketen, ook in crisissituaties. Wij stimuleren en coördineren goede afstemming en samenwerking tussen de ketenpartners, zodat zij passende zorg kunnen leveren aan iedere inwoner van Limburg.

Het NAZL is landelijk een toonaangevend netwerk. In het netwerk wordt de toegankelijkheid en continuïteit van de acute zorgketen gemonitord en wordt er op constructieve wijze samengewerkt aan de continue verbetering hiervan. In alles wat wij doen gaan wij uit van de acute zorgketen als geheel; wij coördineren goede afstemming tussen de partners en wij bewaken het functioneren van de acute zorgketen als geheel in onze ROAZ-regio en dragen zorg voor het gedeelde belang. In de verschillende rollen die het bureau NAZL kan aannemen doen wij dit altijd vanuit de kernwaarden: verbindend, onafhankelijk, toonaangevend en solide.