Samen een KANO voor OTO Limburg bouwen, dat doe je zo

Van brainstorm tot digitale verzamelplaats van kennis, contacten en middelen

Hoe houd je alle kennis, ervaring en middelen toegankelijk die door de jaren heen in het kader van OTO (Opleiden, Trainen en Oefenen) is opgedaan? Over dat vraagstuk buigen Ruth Jongen en Fred Körver zich al sinds een netwerkdag in 2017. Het resulteert in 2022 in het OTO-KANO (Kennis en Adviescentrum NAZL/OTO), de digitale verzamelplaats voor en door ketenpartners. Hier kan de gebruiker alles vinden over Kennisplatforms, scholingen, oefeningen, producten, de jaarkalender en andere info, zoals onderzoek en projecten.

Ruth Jongen

Brainstorm

Ruth Jongen, projectleider vanuit OTO Limburg, herinnert zich de brainstorm waarmee het begon nog goed: “Tijdens de Jaarlijkse Netwerkdag OTO in 2017 hadden we een workshop over waar de regio nog behoefte aan zou hebben. Sleutelfunctionarissen van ketenpartners volgen opleidingen, trainingen en oefeningen, maar er worden er in de organisaties zelf ook plannen en systemen ontwikkeld die ervoor zorgen dat de organisatie goed voorbereid is op rampen en crises. Daarnaast worden er in organisaties zelf ook middelen en methodieken gebouwd. 

Je verliest al snel het overzicht over al die bronnen, laat staan dat het toegankelijk is. Na een brainstorm met heel wat memoplakkertjes ontstond het idee voor een gebundeld platform met een overzicht van alles kennis, ervaring en middelen beschikbaar is voor de ketenpartners. Dit alles onder het motto: door de regio, voor de regio.”

De grootste uitdaging was in de schoenen van de gebruiker te gaan staan.
Fred Körver

In andermans schoenen

Tijdens het project bleek dat de grootste uitdaging was om steeds in de schoenen van de gebruiker te gaan staan. Ruth: “Wat vindt die crisiscoördinator, hoe zoekt hij of zij? Je bent snel geneigd om vanuit je eigen situatie te denken, maar we doen het niet voor onszelf. Daarom was het testen met een aantal crisiscoördinatoren ook zo belangrijk.”

Fred Körver fungeert vanuit 3Metis als brug tussen NAZL-OTO en de bouwer van de toepassing, Innervate. Wensen vanuit de inhoud weet hij te vertalen naar functionele en technische eisen. Hij beaamt de uitdaging om steeds de bril van de eindgebruiker op te zetten. Fred: “Als je zegt: van de regio, voor de regio, wat betekent dat dan voor de software? We hebben bewust een community-model gebouwd waarin gebruikers worden gestimuleerd om actief deel te nemen.”

In andermans schoenen

Tijdens het project bleek dat de grootste uitdaging was om steeds in de schoenen van de gebruiker te gaan staan. Ruth: “Wat vindt die crisiscoördinator, hoe zoekt hij of zij? Je bent snel geneigd om vanuit je eigen situatie te denken, maar we doen het niet voor onszelf. Daarom was het testen met een aantal crisiscoördinatoren ook zo belangrijk.”

Fred Körver fungeert vanuit 3Metis als brug tussen NAZL-OTO en de bouwer van de toepassing, Innervate. Wensen vanuit de inhoud weet hij te vertalen naar functionele en technische eisen. Hij beaamt de uitdaging om steeds de bril van de eindgebruiker op te zetten. Fred: “Als je zegt: van de regio, voor de regio, wat betekent dat dan voor de software? We hebben bewust een community-model gebouwd waarin gebruikers worden gestimuleerd om actief deel te nemen.”

Covid-vertraging nuttig gebruikt

OTO-KANO ging in het najaar van 2022 live. Dat lijkt een lange ontwikkelperiode. Ruth: “Het eerste deel van KANO was begin 2019 gereed. We stonden op het punt om de tool live te zetten en toen kwam covid.” Het vertraagde de livegang drie jaar, maar in die tijd is er hard doorgewerkt. Fred: “Functionaliteiten zijn goed getest en geoptimaliseerd. Ook zijn we gaan werken aan het Leerhuis, de interactieve leeromgeving aanvullend op OTO-KANO. Dat is nu in afronding en als de puntjes op de i zijn gezet, kunnen we voor de zomer van 2023 ook daarmee live.”

Het is de community-focus die KANO interessant maakt