Wij zeggen: "eerst leren, dan pas registreren!"

Nieuw e-learning platform voor een betere traumaregistratie

Kwaliteitsbewaking, onderzoek, beleid maken. Het begint allemaal met gegevens uit de landelijke traumaregistratie. Daarom is een uniforme codering door alle regio’s en alle betrokkenen van groot belang. Maar hoe krijg je dat voor elkaar met zoveel verschillende mensen die registreren? Lizette Nieste en Audrey Fiddelers van NAZL namen deel aan de werkgroep die daarvoor eind 2022 een e-learning platform lanceerde: www.landelijketraumaregistratie.nl

Audrey Fiddelers

Meer duidelijkheid, meer uniformiteit

Uniform coderen klinkt eenvoudig, maar in de praktijk blijkt dat complexer te zijn. Lizette legt uit: “In ieder ziekenhuis is de werkwijze weer anders. Soms zijn er vaste registratiemedewerkers, maar soms zijn het ook de artsen of verpleegkundigen op de spoedeisende hulp zelf die coderen. Het kan best zijn dat die mensen er maar een paar maanden werken en dus ook nog geen routine in het coderen hebben. Kortom: als je 10 codeurs een traumageval voorlegt, grote kans dat ze die allemaal verschillend registreren. En met ruim 70.000 registraties per jaar praten we over een enorme pool aan gegevens. Daarom waren we in de regio Limburg al begonnen met een webinar over neurotrauma, waarin de juiste manier van coderen uitgebreid aan bod kwam. Dat gaf veel meer duidelijkheid en we zagen al direct verbetering.”

Als je 10 codeurs een traumageval voorlegt, registreren ze die allemaal verschillend.

Alle informatie op één platform

Ook op landelijk niveau werd het belang van goede traumaregistratie onderkend en daarom werd het e-learning platform tot speerpunt van 2022 gemaakt, waar registratiemedewerkers stap voor stap kunnen leren hoe te registreren.

Audrey: “Ieder lid van de werkgroep nam een deel van de e-learning voor zijn rekening. Zo worden de achtergrond en het belang van de LTR uitgelegd en aan de hand van echte casussen wordt bijvoorbeeld het coderen van letsels uitgelegd. En met een quiz na elke module kan de registratiemedewerker de eigen kennis direct toetsen. De vragen werden besproken in de werkgroep, maar ook getest door enkele medewerkers met een frisse blik. Hun feedback werd verwerkt in de huidige versie, die live ging op 4 november, tijdens de dag van het Landelijk Traumaregistratie Symposium. Naast de e-learning tool is er ook andere documentatie te vinden op het platform, zoals rapportages, factsheets, webinars en landelijke casuïstiekbesprekingen. Het is goed dat bestaande én nieuwe registratiemedewerkers zo altijd alle informatie bij de hand hebben voor een goede traumaregistratie.”

Scholing als vereiste

Toch hebben Lizette en Audrey beiden niet de illusie dat de e-learning tool alleen zaligmakend is. Audrey: “We realiseren ons dat tijdelijke krachten de e-learning vaak niet kennen en dat zij hier vaak gewoonweg geen tijd voor hebben. Daarom gaat de voorkeur ernaar uit alleen geschoolde medewerkers te laten coderen. Wij zijn ervan overtuigd dat dit nodig is om de kwaliteit van de registratie nog verder te verbeteren.”

Positieve spin-off

Positief neveneffect van het project is de nauwe samenwerking met andere regio’s. Lizette: “De uitwisseling werkt door in andere projecten, je legt gewoon makkelijker contact. Evenementen zoals de webinars worden daardoor ook goed bezocht. En, heel belangrijk: je probeert niet zelf het wiel uit te vinden. Zo hebben we een roulatieschema gemaakt voor de webinars die iedere drie of vier maanden door een andere regio wordt georganiseerd. Liever even samen sparren en gebruik maken van elkaars kennis dan in je eentje worstelen!”

Meer zien van het e-learning platform? Kijk op www.landelijketraumaregistratie.nl