Hoofdzaken en kopzorgen centraal

Een terugblik op het jaarlijks symposium over Neurotrauma

Het jaarlijks symposium van 9 juni 2022 georganiseerd door NAZL en ambulancezorg Limburg focust op neurotrauma door de zorgketen heen. Hersenletsel heeft zowel lichamelijk als psychisch een grote impact, en vergt bij uitstek ketenzorg. Onder de titel “Brainstorm: hoofdzaken en kopzorgen” wordt een vijftal presentaties en vier workshops gehouden. Twee workshops lichten we uit.

Workshop ‘Dwarslaesie versus Neurotrauma’ door Nathalie Peters, SEH-arts bij VieCuri Medisch Centrum en Charlotte van Laake, revalidatiearts Adelante Zorggroep

Charlotte, wat was de aanleiding voor de workshop?

“Gelukkig komt dwarslaesie relatief weinig voor. Er zijn echter wel veel specifieke aandachtspunten bij de acute en subacute zorg die het latere revalidatieproces sterk kunnen beïnvloeden. Het is daarom belangrijk dat alle zorgverleners rondom een dwarslaesiepatiënt weten hoe ze moeten handelen. Nathalie richtte zich op de aandachtspunten in de acute fase op de SEH, ik focuste op de subacute ziekenhuisfase die daarna volgt.

Namens Adelante/MUMC+ heb ik deelgenomen aan de landelijke werkgroep om het ziekenhuisprotocol van 2010 te vernieuwen. Dat protocol is erop gericht om meer eenheid in de behandeling van mensen met dwarslaesiepatiënten in de ziekenhuisfase te krijgen. Dit om de patiënt in een zo stabiel mogelijke situatie, en met zo min mogelijk complicaties, te kunnen overplaatsen naar het revalidatiecentrum waar het beleid uit het ziekenhuis gecontinueerd kan worden.”

Wat zijn de belangrijkste aanpassingen van het protocol?

“De belangrijkste wijzigingen zijn dat de methodiek van indeling is veranderd naar de ABCDE-systematiek en het beleid ten aanzien van handen is vernieuwd. Ook worden ermeer specifieke houdingsadviezen gegeven en er zijn hoofdstukken toegevoegd over neuropathische pijn en de psychische aspecten van een dwarslaesie. Het is essentieel dat de multidisciplinaire samenwerking zo snel mogelijk start, de revalidatiearts neemt hierin een coördinerende rol.”

Wat waren de reacties?

“85% van de dwarslaesiepatiënten die de eerste dag overleven, leven tien jaar later nog steeds. Het belang van goede acute en subacute zorg werd dus heel duidelijk. Mensen herkenden wat we vertelden en toch besefte niet iedereen wat er in de verschillende fases bij komt kijken om goed voor iemand met een dwarslaesie te zorgen. Ook is niet altijd bekend dat er een revalidatiearts beschikbaar is om te helpen. Het was dus heel goed dat we dit konden delen.”

Enerzijds opfrissen van kennis, anderzijds nieuwe inzichten bij de deelnemers
Workshop ‘Neurotrauma en intubatie; stay and play or scoop and run?’ door Bart Jeurissen, ambulanceverpleegkundige bij Ambulancezorg Limburg (voorheen GGD Zuid-Limburg) en Willem Declercq, SEH-arts bij MUMC+.

Willem, de titel klinkt al prikkelend, hoe hebben jullie het aangepakt?

“We hebben het interactief gemaakt met een Kahoot quiz en als prijs een fietshelm om de deelnemers uit te dagen. Daarbij gingen we vooral in op de pre-hospitale setting: welke vitale parameters zijn van belang om te bepalen of je kiest voor stay or scoop?”

Aan wat voor quizvragen moet ik dan denken?

“We presenteerden een casus en lieten mensen kiezen voor do’s en dont’s in verschillende situaties. Wanneer intubeer je wel, wanneer niet en wie mag intuberen? Wat is de voorkeurshouding voor vervoer? Dat soort vragen legden we voor.”

Hoe reageerde het publiek?

“Het was een breed publiek met een divers kennisniveau. Dat zie je natuurlijk terug in de antwoorden. Het was ook een competitief publiek, dus af en toe ontstond er een goede discussie. Precies wat we wilden!”

Nieuwsgierig naar de andere presentaties en workshops? Lees hier meer over het symposium Neurotrauma door de zorgketen heen.