Op zoek naar de juiste inhoud en de juiste frequentie

Enquête en evaluatie van LTG- en MTB-bijeenkomsten in 2022 leiden tot aangescherpt programma

NAZL organiseert jaarlijks diverse bijeenkomsten, waaronder het Limburg Traumachirurgisch Genootschap (LTG). Alle traumachirurgen, orthopeden, arts-assistenten en SEH-artsen van alle ziekenhuizen in de regio worden uitgenodigd. Daarnaast worden online multitraumabesprekingen (MTB) georganiseerd waar een casus vanuit ketenperspectief wordt geëvalueerd. De vraag rijst: hoe beoordelen deelnemers de bijeenkomsten? Met een enquête wordt gekeken wat er leeft om vervolgens een verbeterplan te maken. Jeroen Bransen, traumachirurg bij MUMC+ en voorzitter van het LTG, vertelt erover.

Jeroen Bransen: “Voor de cohesie in de regio, het bespreken van casuïstiek en het verdiepen van thema’s zijn de bijeenkomsten natuurlijk nuttig. Maar acht avonden per jaar is ook best een grote belastingom aan deel te nemen én om te organiseren. Bovendien zijn er nog allerlei andere clubs en evenementen. Je wilt dat als er een spreker zich voorbereid en de moeite neemt om te komen, dat de opkomst goed is en dat het aansluit bij de wensen. Dat was niet altijd het geval. De tijd was rijp om te polsen: wat willen de deelnemers en hoe kunnen we vanuit die feedback en onze ervaringen een slag maken?”

Jeroen Bransen
Soms knelt het: is de avond wel relevant genoeg?

Wat waren de belangrijkste resultaten?

“We kregen gelukkig respons uit alle ziekenhuizen in de regio. Onderwerpen voor de LTG-bijeenkomsten worden doorgaans interessant gevonden, waarbij sommigen heel gericht selecteren. Bij de MTB worden de casussen als leerzaam en relevant beoordeeld, maar zijn er ook suggesties om meer in te zoomen op bijvoorbeeld revalidatie of op de prehospitale zorg. Misschien moet de doelstelling nog duidelijker worden: bespreken we de casus om naast de protocollen te leggen of gaat het meer om bijvoorbeeld de impact van de casus op de ketenpartners? Nu loopt dat soms door elkaar heen.”

Wanneer is een LTG voor jou waardevol?

“We hebben eens een LTG gehad die voor en door AIOS (Arts In Opleiding tot Specialist) werd georganiseerd. Ieder bracht een eigen casus in en dat creëerde veel betrokkenheid. Dat vond ik zelf erg mooi om te zien.”

Speelt de centralisatie van de polytraumazorg ook nog een rol?

“Zeker, want we hebben nu eenmaal als regio de opdracht om 90% van de polytraumapatiënten in het MUMC+ te verzorgen.. Daar past dan ook bij dat het MUMC+ in sommige opzichten meer een voortrekkersrol inneemt. Onderwijs en de organisatie van ketenavonden horen hier in mijn ogen ook bij. ”

Het moet interessant zijn voor de deelnemers én behapbaar blijven voor de organisatie

En wat betekent dat voor de bijeenkomsten in 2023?

“Om de kwaliteit en opkomst te verhogen hebben we duidelijker keuzes gemaakt. De vorm van de MTB blijft online en we gaan van vier naar twee keer per jaar. Eén keer per jaar komt een casus uit het MUMC+ aan bod en de andere casus wordt door of Zuyderland MC óf VieCuri MC aangedragen. Dat houdt het behapbaar voor iedereen. De ambulancedienst en revalidatie blijven gewoon bij elke casus betrokken.

De LTG-bijeenkomsten gaan ook terug naar twee per jaar, waarbij alle ziekenhuizen uit de regio bij toerbeurt de avond organiseren. Daarnaast organiseert MUMC+ jaarlijks een keten-avond multitraumazorg met het karakter van een refereeravond. Hierbij komt dan een specifiek onderwerp uit de multitraumazorg uitgebreid aan bod. Voor het goede contact tussen alle ketenpartners in en het bevorderen van de samenwerking combineren we dit met een diner en een borrel na afloop. Ik denk dat we zo een meer gedoseerd en beter verdeeld programma bieden. Natuurlijk blijven we de reacties van deelnemers volgen en doorontwikkelen.”

Nieuwsgierig naar het programma voor komend jaar? Bekijk hier de agenda.