"De win-win van LPZ is groot"

Handig dashboard voor het slim benutten van de zorgcapaciteit

In het voorjaar van 2020 hebben alle ziekenhuizen te maken met een enorme toeloop van coronapatiënten. Het zet ook de reguliere zorg onder druk en de behoefte aan een ‘fair share-verdeling’ groeit. Waar aanvankelijk cijfers handmatig worden aangeleverd, maakt de coronamodule van het Landelijk Platform Zorgcoördinatie (LPZ) de beschikbare capaciteit van ziekenhuizen in Nederland op een meer efficiënte en accurate manier inzichtelijk. Daardoor kan de verdeling van patiënten over het land beter georganiseerd worden. Met die voordelen voor ogen ligt de weg open voor bredere toepassing van LPZ en het ROAZ wil dan ook LPZ in de regio implementeren. Esther Peters, directeur integraal capaciteitsmanagement bij MUMC+, en Haik Dijkhuis, clustermanager acute zorg Laurentius ziekenhuis Roermond, vertellen erover.

Druktemeter

De spoedmodule van LPZ toont de drukte op de Spoedeisende Hulp (SEH). Enerzijds is de openstelling in het LPZ dashboard te zien, anderzijds is er de druktemeter: de huidige drukte vergeleken met die van de afgelopen zes maanden. Ziekenhuizen kunnen een time-out aangeven: een SEH-stop of een stop op andere afdelingen met een acute instroom. Daarnaast is het mogelijk om aan te geven wat de reden van de stop is, zoals een piek in het aantal patiënten, onvoldoende behandelcapaciteit of interne calamiteiten.
Haik Dijkhuis: “Belangrijk is dat er heldere spelregels zijn binnen de eigen ROAZ-regio en straks ook tussen de ROAZ-regio’s. Ik verwacht dat we binnen een jaar LPZ verder gaan harmoniseren tussen de verschillende ROAZ-regio’s , zodat er geen verschillen meer zijn in definitie en registratiewijze. Groot voordeel is dat je dan over regio’s heen kunt kijken, dat is vooral belangrijk voor ziekenhuizen die in een grensgebied opereren.”

Esther Peters
Haik Dijkhuis
Voorbeeld van het LPZ dashboard
Over regio's heen kunnen kijken is een groot voordeel
Geboortezorg dashboard met verloskunde stop

Geboortezorg

Ook voor andere vormen van zorgverlening kan LPZ de capaciteit in beeld brengen. Zo heeft in 2022 voor regio Limburg de implementatie van het geboortezorg-dashboard de volle aandacht gekregen. Esther: “Landelijk is er al geruime tijd een tekort aan verpleegkundigen en daarmee ook verpleegkundige bij de verloskunde. Een combinatie van hoog ziekteverzuim, verloop en een geboortegolf na covid zet de beschikbaarheid onder druk. Patiënten wijken zelfs noodgedwongen uit naar België. Er ontstaan door die situatie allerlei app-groepjes en verloskundigen maken belrondjes op zoek naar een verloskamer, maar dat is natuurlijk geen optimaal systeem. Met LPZ faciliteren we ziekenhuizen en verloskundigen en maken de beschikbare capaciteit direct inzichtelijk. Met een webinar hebben we verloskundigen wegwijs gemaakt in LPZ. Een volgende stap is het inzichtelijk maken van de klinische beddencapaciteit voor de regio, dat zijn we nu aan het voorbereiden.”

Cijfers, een deel van het verhaal

De werkvloer ziet overduidelijk het voordeel van LPZ. Geen belrondjes meer en snel kunnen schakelen, dat scheelt kostbare tijd! Bestuurlijk is het een ander verhaal, dat vergt meer overredingskracht. De vraag rijst namelijk: wat laat je aan wie zien, en wat doet iemand met deze gegevens? In de basis zijn ziekenhuizen immers elkaars concurrenten. Haik: “Laten we eerlijk zijn: uiteindelijk is het overgrote deel van deze data ook op andere manieren voor iedereen inzichtelijk. Met LPZ wordt het alleen meer hapklaar aangeboden.” Esther vult aan: “Belangrijk is dat de gebruiker altijd beseft dat er een verhaal zit achter de data. Het is niet een kwestie van: jij hebt drie IC-bedden vrij, dus ik stuur je nu drie patiënten. Want misschien liggen er nu wel twee patiënten in dat ziekenhuis waarvan verwacht wordt dat ze naar de IC zullen verhuizen. De data zijn goed voor een eerste beeld, maar vervolgens moet je altijd even bellen voor het complete verhaal.”

Platte data zijn altijd maar een deel van het verhaal

Groeien vanuit vertrouwen

Gelukkig is het vertrouwen tussen de Limburgse ziekenhuizen onderling enorm gegroeid door de samenwerking tijdens de coronapandemie. Haik: “Toen is een samenwerking ontstaan die niemand voor mogelijk gehouden had. Binnen de regio is de gevoeligheid er daardoor voor een groot gedeelte inmiddels wel af. Buiten de regio wordt het nog wel spannend gevonden: wat gaan andere regio’s met onze data doen en gaan die cijfers niet hun eigen leven leiden? Tegelijkertijd weten we ook: de win-win is erg groot, dus we moeten over onze schaduw heen stappen. We zullen veel met elkaar in overleg gaan over de mogelijkheden, kaders en definities. Ieder ziekenhuis is weer anders georganiseerd. Soms heeft een kamer in het ene ziekenhuis twee functies en bij de ander is dat niet zo. Al dat soort details doen ertoe als je zuivere data wilt krijgen.” Ondertussen wordt ook gekeken naar het uitbreiden van de LPZ functionaliteiten. Esther: “We zijn bijvoorbeeld in gesprek met de landelijke organisaties om een melding te kunnen ontvangen als een stop wordt afgekondigd. Zo blijven we inspelen op de behoeften van gebruikers.”

Meer weten over LPZ? Klik hier >