ROAZ convenant ondertekend!

Geplaatst op 11 mei 2022

Per 1 januari 2022 is de Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) en ministeriële regeling acute zorg van kracht. Het doel van de AmvB is om de bereikbaarheid en beschikbaarheid van acute zorg en de voorbereiding op die zorg zo goed mogelijk te borgen.

Alle ketenpartners hebben inmiddels het geüpdatet ROAZ Limburg convenant ondertekend en zich gecommitteerd aan deze nieuwe regeling, hetgeen betekent dat zorgaanbieders die voornemens zijn het aanbod van acute zorg te wijzigen wettelijk verplicht zijn meerdere stappen, in gezamenlijkheid, uit te werken met de ketenpartners in de ROAZ regio Limburg. Het ROAZ Limburg heeft als doel om afspraken te maken over de beschikbaarheid en bereikbaarheid van de acute zorg, zodat acute patiënten/cliënten deze zorg tijdig ontvangen van de zorgaanbieder met de juiste expertise. Ook beide grote zorgverzekeraars in de regio, CZ en VGZ, hebben dit convenant mede ondertekend, alsmede een vertegenwoordiging van de dienstapothekers.