Limburg Zorgcoördinatie (LZC)

Limburg Zorgcoördinatie; samen zorgen voor 4 x JUIST!

De juiste zorg op de juiste plaats, door de juiste zorgverlener op het juiste tijdstip.

Uit onderzoeken blijkt dat de houdbaarheid van de organisatie van de acute zorg dat er echt iets moet gebeuren. De bevolking groeit en vergrijst en de zorgvragen worden complexer. Dit in combinatie met de arbeidsmarktkrapte, betekent een dubbele uitdaging: te weinig zorgpersoneel, te veel patiënten met complexere zorgvragen. Kortom er is op vele fronten behoefte aan 4 x juist!

De uitdagingen op het gebied van het slim coördineren van de ‘acute’ zorg zijn heel divers; Patiënten die niet weten waar ze zich moeten melden bij acute zorgvragen, onnodig rijden van ambulances, kwetsbare ouderen die op een SEH belanden, terwijl de vraag ‘zorg-acuut is, gebrek aan informatie delen en keer op keer triëren van patiënten, die dan weer hun verhaal moeten doen.

Na verschillende landelijk rapporten en diverse pilots in andere provincies, is er ook in Limburg, na overleg tussen het NAZL en de verschillende ROAZ-bestuurders, gestart met het programma Limburg Zorgcoördinatie. Centraal doel binnen dit programma is om de partners vanuit de verschillende domeinen in de acute keten te helpen bij het slim verbinden van initiatieven, delen van kennis en ervaringen en samen te zorgen voor passende zorgcoördinatie.


In het kernteam van het programma Limburg ZorgCoördinatie (LZC) hebben we n.a.v. het Bestuurlijk ROAZ van januari 2022, de reacties op het visiedocument en een nabespreking met Helen Mertens (voorzitter bestuurlijk ROAZ), gekeken naar waar onze focus komt te liggen voor komend jaar.

Hoe komen we als ROAZ-regio dichterbij tot ‘4xjuist’ in Limburg? Waar ligt die focus dan en op welke manier kunnen we dit bereiken?

 • Op zoek gaan naar actieve good practices van zorgcoördinatie, deze omarmen, delen en mogelijkerwijs opschalen voor de regio.
 • Verbinden van diverse initiatieven en kartrekkers op het gebied van zorgcoördinatie in de provincie
 • Informeren van de acute ketenpartners over de mogelijkheden die zorgcoördinatie biedt en de verbindende rol van het programma Limburg Zorgcoördinatie.
 • Dichterbij komen bij ‘4xjuist’ voor de acute patiënt inzicht geven in het belang van domein overstijgend denken en handelen.
 • Delen en leren van de regionale & landelijke ontwikkelingen op het gebied van zorgcoördinatie
"Zorgcoördinatie start bij domein-overstijgend durven denken en handelen en geloven in de toegevoegde waarde voor alle verschillende stakeholders."
 • Betere zorg voor de patiënt
 • Minder verspilling
 • Stroomlijning van in-/door-/uitstroom
 • Minder overdrachtsproblematiek
 • Minder tekorten
 • Lijnen worden korter
 • Leren van elkaar
 • Uitdagender werk
 • Lagere zorgkosten
 • Gezamenlijk opleiden