Initiatieven in Limburg

‘Samenwerken start met echt contact maken!’, aldus Roger Eurelings - manager Huisartsenpost OZL

De samenwerking is ontstaan in april 2017 met als doelstellingen, meer patiënten ontvangen de juiste zorg op de juiste plek, klinische opname voorkomen en kennisdeling tussen HAP, SEH en wijkverpleging. Roger Eurelings: “We zagen dat de huisarts in sommige gevallen een handeling thuis verrichte tijdens een visite, die ook prima door een wijkverpleegkundige konden worden gedaan”. Meander had snel een team van mensen in de wijk, die graag i.s.m. onze triagisten de acute zorg wilde helpen ondersteunen. Vervolgens slaan twee bestuurders de handen in één, stap je samen over een aantal hobbels en ga je aan de slag!
Belangrijke succesfactoren zijn ‘écht contact maken’, samen succeservaringen opbouwen en ruimer nadenken over zorgtaken -en handelingen. De wijkverpleegkundige kwamen vanaf het begin van de samenwerking ieder dienst eerst even langs op de HAP om elkaar te ontmoeten. Zo leerde we elkaar snel kennen, wist je wie er in de wijk liep en was het bij de triagisten ook weer even top-of-mind, dat zorg verwijzen naar de wijkverpleegkundige ook een optie kon zijn. Al snel ontstonden er mooie succesverhalen en groeide het vertrouwen. Ook zag je wijkverpleegkundige opbloeien, omdat ze nieuwe zorgtaken mochten gaan doen. Inmiddels hebben ze een rugzakje met verschillende medische tools om bepaalde zorghandelingen veilig thuis uit te voeren.

De meerwaarde in het acute zorgproces is zowel voor de patiënt als de triagist en huisarts duidelijk merkbaar. Meer samenwerking, minder klinische opname, vermindering van visites, snellere invulling van vervolgzorg en gewoon de juiste zorg op de juiste plek. Daarnaast zie je dat we veel van elkaar leren en het werkplezier toeneemt!

'Kan het anders, doe het dan!!' zegt Erica Posma

Goed voorbeeld, doet goed volgen, aldus Erica Posma. Roger Ruijters lacht. Als bestuurder bij Envida nam hij een aantal jaar geleden het mooie voorbeeld van de samenwerking tussen HAP/SEH en de wijkverpleegkundige mee vanuit Heerlen. Om dit initiatief ook in Maastricht te realiseren was eigenlijk één kop koffie genoeg, schetst Roger Ruijters. Snel was namelijk duidelijk wat de knelpunten waren, werkdruk bij de huisarts in ANW-uren, arbeidsmarktkrapte en een stagnatie in de doorstroom van patiënten in het ziekenhuis. Om die problemen op te lossen moesten ze de krachten bundelen en anders durven te gaan werken. Dat vraagt om doorzettingskracht, cultuurverandering en écht samenwerken.

Maar samenwerken betekent niet samensmelten, aldus Roger. Iedere organisatie behoudt zijn kracht, kennis en kunde. Het zijn juist de nieuwe verbindingen die je legt en de bundeling ervan, die maken dat je samen echt het verschil maakt in de keten. Door samen ieders eigen “lego-bouwsteentjes’ op een nieuwe manier te stapelen valt er meer winst te behalen op vele fronten. Daarnaast vraagt het van de bestuurder om over je schaduw heen te stappen en een gezond ecosysteem te creëren rondom de patiënt of cliënt. Dat is je verantwoordelijkheid als bestuurder, beamen beide.

We zijn nu inmiddels ook in Maastricht een jaar verder en zien gewoon dat we samen beter kunnen zorgen voor de juiste zorg op de juiste plek op het juiste moment en zeker ook door de juiste zorgverlener, vertelt Erica Posma Bestuurder van de HAP Maastricht & Heuvelland. Samenwerking op bestuurlijk niveau combineren met elkaar goed kennen op de werkvloer zorgt voor 4 x juist.

"Mijn collega van Envida is mijn ogen en oren in de wijk." Kelly Pellaers – Triagiste HAP Maastricht & Heuvelland

Mijn collega van Envida is mijn ogen en oren in de wijk. Door de samenwerking met de wijkverpleegkundige komt de patiënt die thuis kan blijven toch dichterbij en kunnen in de driehoek samen met de regie-arts snel de juist zorg verlenen op de juiste plek voor die patiënt. Inmiddels zijn we goed op elkaar ingespeeld en hebben we aan een half woord genoeg, maar leren we ook ieder dag nog van elkaar.

Inmiddels wordt er dagelijks gemiddeld 1 visite overgenomen door de wijkverpleegkundige op de HAP in Maastricht.