Kernteam Limburg Zorgcoördinatie

Even voorstellen; het kernteam Limburg ZorgCoördinatie bestaat uit de volgende mensen:

  • Bestuurder/directeur HAP Maastricht en Heuvelland
  • Programmamanager Acute Zorg
  • Manager Acute zorg GGD Zuid-Limburg
  • Manager HAP Cohesie/Projectmanager ZCC Noord-Limburg
  • Claudia Steinbusch – Projectmanager ketenzorg Zuyderland
  • Coördinator RCPS Limburg bij NAZL
  • Manager SEH Viecuri / 
  • Med.Manager Ambulancezorg Limburg
  • Beleidsadviseur/Programma manager CareCure Envida / Zorgpunten
  • Manager Huisartsenpost OZL

De leden van het kernteam zijn als LZC-ambassadeur meer dan bereid om samen met de verschillende organisaties in gesprek te gaan rondom Limburg ZorgCoördinatie. Maak hier gebruik van; als er vragen zijn, behoefte is om inzichten te delen of uitdagingen in de organisatie zijn op het gebied van domein overstijgend samenwerken, waar een frisse blik bij gewenst is.

Je kunt je vraag of idee altijd mailen naar limburgzorgcoördinatie@nazl.nl