Taken ROAZ

  • De bereikbaarheid van de acute zorg in de regio, mede in relatie tot de normen uit het kwaliteitskader spoedzorgketen
  • Maatregelen die de druk op de acute zorg beperken met het oog op de beschikbaarheid van de acute zorg in de regio
  • De beschikbaarheid van de acute zorg ook tijdens de piekperiodes (griep, vakantie, crisis, ramp)
  • Inzicht voor zorgaanbieders welke zorgaanbieder in de regio welke specifieke competenties, expertise en faciliteiten heeft voor het bieden van acute zorg aan patiënten met een specifiek toestandsbeeld
  • De informatie de zorgaanbieders in de regio beschikbaar stellen over de specifieke competenties, expertise en faciliteiten die zij hebben voor het bieden van acute zorg aan cliënten met toestandsbeelden
  • De informatie die zorgaanbieders met elkaar delen die inzicht bieden in de actuele voor acute zorg en intensive care beschikbare capaciteit in de regio
  • Het inzicht in de opleidingsinspanningen van zorgaanbieders als bedoeld in artikel 8A.1
  • Crisisplannen als bedoeld in artikel 8A.5

Het ROAZ wordt ondersteunt door het netwerkbureau Netwerk Acute Zorg Limburg (NAZL).